Godsheide aan het water

Aan de slag met het engagement ‘Invulling Tuikabelbrug’

Tekst & foto's: werkenaanwijken.be

Eindresultaat: download hier het wegenisplan 'heraanleg Tuikabelbrug'

______________________________

Context —

Het afbreken en afschaffen van de Tuikabelbrug vormde voor De Vlaamse Waterweg nv de meest kostenefficiënte oplossing. Uit een bevraging bij verschillende actoren door De Vlaamse Waterweg nv, waaronder de Unie Godsheide, bleek dit echter geen optie.

Het ophogen van de bestaande brug vormt daarom, technisch en qua kostenplaatje, het beste alternatief. Dit wil De Vlaamse Waterweg nv niet meer in vraag stellen. Wel wil zij de latere invulling van de brug en de ruimte errond onderdeel laten uitmaken van het participatietraject op voorwaarde dat er eerst een overleg met de Stad en de uitvoerder plaatsvindt om de opdracht en het ambitieniveau haarfijn scherp te stellen.

werkmoment 1

Werkmoment 1 —

Aan de werkgroep ‘Godsheide aan het water’ namen volgende enthousiastelingen deel: Liliane Stinissen (Vlaamse Waterweg nv), Renaat Roekaers (Unie Godsheide), Rik Van Schyndel, Simon Vanhentenrijk (student uhasselt), Marijke Stevens, Rik Emonds, Karina Ramaekers, Robin Reynders, Marleen Vanderstraeten, Anne Moerman (gespreksleider)

Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van water in Godsheide):

  • De brug als landmark in de natuur
  • Wonen-water-natuur ontmoeten elkaar
  • Brug en dijk als publiek domein voor bewoners
  • Verschillende weggebruikers ontmoeten elkaar, al dan niet met conflicten
  • De brug verbindt mensen
    De brug en omgeving als rustpunt en zachte recreatie en ontmoetingsplek
werkmoment 2

Werkmoment 2 —

In werkmoment 2 lichtte de Vlaamse Waterweg toe wat er zal en kan gebeuren met de Tuikabelbrug en brachten we samen in kaart welke info of actoren hier nog ontbreken.

De groep gaat verder inzetten op het uitwerken van wegprofielen, de inrichting van de brug en de aansluitingen die moeten en kunnen gemaakt worden met de brug, en met het water op andere plekken. We vertrekken hierbij vanuit de visie dat de brug zelf een open, rust-, stilte-, en ontmoetingsplek zal zijn. Het volgende werkmoment gaat door op 9 maart om 17 uur in de basisschool.

werkmoment 3

Werkmoment 3 —

Op 9 maart komt de werkgroep ‘Godsheide aan het water’ nog eens samen. Na een hele reeks wandelingen is er een voorstel voor een profiel voor de brug: de brug moet een stilteplek blijven, en geen evenementenplek.

Een groene inrichting legt de relatie met het natuurgebied de Maten. Het verleggen van het verkeer van de west naar oostzijde van de brug zorgt voor een vlottere aansluiting met fietsroutes. De werkgroep bespreekt ook het belang van goede verlichting onder de brug en ruimte voor spel en een aangename en veilige aansluiting met lokale fiets en wandelroutes.

Op 20 april wil de werkgroep deze ideeën zo realistisch mogelijk voorstellen.

Werkmoment 4 —

De werkgroep legt haar voorstellen voor aan de rest van Godsheide: de inrichting van de brug als een open, rust-, stilte- en ontmoetingsplek (foto: Iwert Bernakiewicz / kaarten: Magma Architecten).


— Nieuws in je mailbox —

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief van De Unie Godsheide en ontvang de laatste nieuwtjes in je mailbox.