Status dossier mobiliteit

Eind januari hebben we samen met de dienst mobiliteit van de stad de pijnpunten blootgelegd ivm de verkeerssituatie in het centrum van Godsheide en in Wolske. Op dinsdag 10 februari hebben we hierover feedback gekregen en tegelijk ook een overzicht van de werken die de stad Hasselt wil uitvoeren.

Mobiliteit Godsheide 2017

In de loop van dit jaar wordt er een studiebureau aangesteld om een volledig mobiliteitsplan voor Godsheide centrum uit te werken. Hierin zal extra aandacht gegeven worden aan de nieuwe locatie van de school (achter het ontmoetingscentrum), de nieuwe woongebieden en de heraanleg van het dorpsplein. De dienst mobiliteit verzekert ons dat er op basis van dit plan overleg zal plaatsvinden met de inwoners van Godsheide. De Unie zal erover waken dat dit open en democratisch zal verlopen. Definitieve beslissingen mogen pas na dit overleg genomen worden. Het definitieve plan zal in 2017 uitgevoerd worden.

Korte termijnoplossing : wat gebeurt er in afwachting van dit nieuwe plan?

_______________________________________________________________________________________

SLUIPVERKEER

Aan de ingangswegen van Godsheide zullen medio dit jaar extra verkeersborden geplaatst worden.

 • doorgangsverbod voor alle verkeer (dus enkel plaatselijk verkeer)
 • omleidingsborden voor doorgaand verkeer (via Coca Cola en Trichterheide)
 • verbod voor zwaar vrachtverkeer

De uitvoering zal gefaseerd verlopen.

 • Eerst komt er een telling van het doorgaand verkeer zodat we weten wat de normale doorstroom is.
 • Dan volgen er een aantal gerichte politiecontroles op het doorgaand verkeer met verbalisering van de overtreders.
 • Dan komt er een nieuwe telling.
 • En tenslotte worden controles systematisch herhaald.

We kregen ook te horen dat er een overleg is opgestart met Infrax voor een grondruil. Die moet het mogelijk maken om een verbindingsweg aan te leggen tussen de sluis en de Universiteitslaan, wat het sluipverkeer drastisch doet afnemen (kortere verbinding).

SNELHEID OP DE ASSEN PLATTEVIJVERSSTRAAT – KIEZELSTRAAT – BEERHOUTSTRAAT

 • hiervoor zijn er alleen Berlijnse kussens (verplaatsbare verkeersdrempels) voorzien tussen de 3 wegversmallingen.
 • er werd geen oplossing voorgesteld voor de Beerhoutstraat

ONDUIDELIJKE (ONVEILIGE) VERKEERSSITUATIE AAN 3 KRUISPUNTEN IN WOLSKE 

 • Dit probleem wordt apart aangepakt en moet vanwege de zwaardere investering opgenomen worden in de begroting.
 • Er worden wel extra markeringen aangebracht aan de fietspaden op het kruispunt met de Universiteitslaan.

Bovenstaande kortetermijnvoorstellen kunnen ons niet gerust stellen. We hebben aangedrongen op meer doortastende maatregelen.

2 gedachten over “Status dossier mobiliteit”

 1. Beste buren,

  Alvast proficiat met de eerste resultaten van alle inspanningen om de buurt verkeerveiliger te maken. Een zeer goed begin vind ik persoonlijk.

  groeten Tom C

  Like

 2. Hallo allemaal,

  Om sluipverkeer tegen te gaan zou er een mogelijkheid moeten komen om aan de bocht in de universiteitslaan terug richting Hasselt te gaan. Sinds dat niet meer mogelijk is, gaat er mijns inziens meer verkeer richting kiezelstraat.

  Like

Reacties zijn gesloten.