Vanaf dinsdag 5 mei buurtmarkt in Godsheide

De afwezigheid van een buurtwinkel in Godsheide wordt voortaan enigszins gecompenseerd door een initiatief van de stad Hasselt.  Om de wekelijkse markten korter, beter en makkelijker bereikbaar te maken, opteerde de stad om zes buurtmarkten in Hasseltse wijken en deelgemeenten op te richten.

Rapertingen, Godsheide, Banneuxwijk, Kuringen, Kermt en Sint-Lambrechts-Herk krijgen wekelijkse deelmarkten. Als Unie Godsheide juichen we dit initiatief toe, want het zorgt er voor dat er ook wat meer publiek en sociaal leven in de dorpskern gebracht wordt.

Vind je dit initiatief ook een goed idée, bezoek dan zeker de buurtmarkt (dinsdag tussen 15u en 19u aan het ontmoetingscentrum), steun dit initiatief en laat weten wat je er van vindt via onze Facebookpagina. Mocht je zelf nog ideeën hebben om de buurtmarkt te versterken met andere sociale initiatieven, aarzel dan niet om de handen aan de ploeg te slaan!

marktkraam

RUP’s Godsheide. RUP wat?

Voor velen van ons een groot vraagteken, maar wel zeer bepalend voor de toekomst van Godsheide: ruimtelijke ontwikkeling oftewel ‘hoe zal Godsheide er over pakweg 10 jaar uit zien?’ Het gaat hier over veel meer dan alleen maar verkavelingen of woonuitbreidingen. Denk bijvoorbeeld ook aan verkeersveiligheid, afwatering, sociale voorzieningen, schoolbouw, visie op parkeren, groenbeleid, veiligheid, …

De Unie Godsheide onderneemt sinds meer dan een jaar pogingen om de ruimtelijke visie voor groot-Godsheide op de agenda te zetten van de inwoners én het beleid.

Alles begint bij het BUUR-onderzoek over een ruimtelijke toekomst voor Godsheide, waar we ons in 2009 over uitgesproken hebben. Een uitgebreid onderzoek dat wij als toetssteen gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen. Momenteel legt de stad de laatste hand aan een algemene woonvisie voor heel Hasselt. De Unie Godsheide blijft zoeken naar en ijveren voor manieren om een stem te hebben in dit ruimtelijk beleid.

Momenteel heeft de Unie weet van zeer concrete plannen voor woonuitbreidingen. Daarom is het zaak om vandaag kort op de bal te spelen. Wordt er in die plannen rekening gehouden met onze verwachtingen en behoeften? De Unie is er van overtuigd dat het leven meer is dan een geel aanplakbord met de aankondiging van een openbaar onderzoek en streeft naar een intensievere, open vorm van communicatie tussen beleid en inwoners. We stellen ons pro-actief, bemiddelend en constructief op naar het beleid, maar merken dat er redelijk wat koudwatervrees is. De Unie Godsheide wil fungeren als informatiepunt en probeert door middel van overleg met inwoners, beleidsverantwoordelijken én deskundige ambtenaren de zaken uit te klaren. Wij rekenen op de stad om werk te maken van een open overleg en hopen op korte termijn met meer nieuws te komen.

 zonsondergang

Seizoenswissels De Unie Godsheide

Het nuttige aan het aangename koppelen, noemen we dat: door middel van een activiteit, telkens bij het wisselen van de seizoenen, wil De Unie Godsheide inwoners van Godsheide-centrum, Wolske en Malpertuus dichter bij elkaar brengen. Op zondagochtend 22 maart realiseerden we een ontbijt op de tuikabelbrug. De zonsopgang hebben we moeten missen wegens een te dik wolkenpak, maar dat kon de pret niet drukken. Tussen 5u30 en 10 uur hebben wij maar liefst meer dan 150 inwoners uit hun zondagse bed kunnen lokken met een uitgebreid ontbijt en een glaasje. Het was een gezellig komen en gaan van Godsheidenaren, jong en oud! Met stip noteren we Georges Jollings, de eerste bezoeker die er stond om 5u30,  en willen we graag ook een pluim geven aan de leden van Jeugdhuis De Bem die een nachtje hadden doorgedaan om afterparty-gewijs nog een extra glas te heffen op de brug!

Voor seizoenswissel n°3, gepland in het weekend van 20 juni, hebben we plannen voor een wereldwijd fenomeen, namelijk een pot-luck. Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer of groep deelnemers eten meebrengt en dus deelt met alle andere aanwezige gasten. De bedoeling is dat men net iets meer meebrengt dan het aantal deelnemers waarmee men zelf komt.  Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief.

Geïnteresseerd? Laat het zeker weten via een mailtje of een post op onze Facebookpagina !

seizoenswissel