Bepaal mee de plaats en de soort van nieuwe klimaatbomen in het nieuwe parkgebied in Godsheide

Oproep van de Stad Hasselt:

De klimaatopwarming veroorzaakt extra warmte in stedelijke en/of dichtbebouwde gebieden. Hierdoor neemt de woonkwaliteit er af en kan het risico op gezondheidsproblemen toenemen. Grote bomen helpen tegen extreme hitte in dichtbebouwde gebieden. Daarom plant Stad Hasselt, met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, in het voorjaar van 2022 zo’n 500 nieuwe klimaatbomen.

Een deel van deze bomen planten we in het nieuwe aan te leggen park in Godsheide. Wil je samen met ons beslissen waar we deze precies planten en welke boomsoort het meest geschikt is?

Kom dan op donderdag 14 oktober om 17 uur naar de parking van het Ontmoetingscentrum van Godsheide, Kiezelstraat 118 en denk met ons mee!

Inschrijven is niet nodig, maar een seintje is altijd welkom op
info@de-unie-godsheide.be

Draag je liever op een andere manier je steentje bij aan de vergroening van de stad? Neem dan deel aan één van onze andere vergroenings-acties via http://www.hasselt.be/groenetoekomst.

Bericht op website Hasselt:
https://www.hasselt.be/nl/bepaal-mee-soort-en-plaats-van-500-klimaatbomen

Alvast bedankt.

Gereedschappen en materialen delen in Godsheide

Infomomenten deelinitiatief ‘Godskesbieb’ op 2 en 9 september

Een gereedschappen- en materialenbibliotheek vanaf nul opstarten in volle coronatijd bleek niet simpel te zijn. Je moet daar nu eenmaal voor kunnen samenkomen, overleggen, plannen smeden en de handen aan de ploeg kunnen slaan. Nu is het moment om aan de slag te gaan.  

We organiseren 2 infomomenten voor iedereen die interesse heeft in dit deelinitiatief.

Donderdag 2 september, 20.00u ontmoetingscentrum Godsheide, Kiezelstraat

Donderdag 9 september, 20.00u ontmoetingscentrum Malpertuus, Vossenbergstraat

Kom af, maak kennis met De Unie Godsheide (als je ons nog niet ontmoet hebt), het idee en de voordelen van het uitlenen van gereedschappen en materialen in een dorp als Godsheide en help ons dit idee realiseren.

We hebben alvast een goed draaiboek, een uitleenlocatie en een mooi startbudget van de stad Hasselt om de gereedschappenbibliotheek op te starten. Kom af en luister naar wat de Godskesbieb voor jou kan betekenen.

We zorgen voor een drankje, een hapje en een aangename, bondige presentatie. Na het infomoment is er tijd voor een nababbel over de andere dingen die ons verbinden in Godske.

Inschrijven via godskesbieb@de-unie-godsheide.be  is wenselijk maar niet verplicht. Lukt het niet om aanwezig te zijn op een van de infomomenten, maar wil je wel op de hoogte blijven, registreer je dan via hetzelfde mailadres.

Woonuitbreidingen en kmo-zone Wolske

Graag wilen we jullie mening horen over de veranderingen die op til zijn in en rond Wolske.

Wat weten we reeds:

 • Er komt een grote KMO-zone van Plantencentrum Vanstraelen tot aan de hondenschool
 • Tegenover het plantencentrum loopt deze KMO-zone door richting Wolske
 • Achter de nieuwbouwwoningen, die momenteel gebouwd worden aan de Maastrichtersteenweg, komt ook een KMO-zone. De toegangsweg komt er via de Nieuwe steenweg.

Samengevat: een grote uitbreiding van het industriegebied Het Dorlick

Wat is iets minder concreet:

 • Het binnengebied van Wolske: de weides aan de rechterzijde van de nieuwe steenweg, en de weides aan de linkerzijde, lopende tot aan het gebouw van Unizo, staan ingekleurd als bouwgrond/uitbreidingsgebied
 • Het gebouw van Unizo gaat een nieuwe invulling krijgen. 

Samengevat: een verdubbeling van het huidig aantal woningen in Wolske.

Projecten die een impact gaan hebben op ons Wolske, op de mobiliteit, op onze groene omgeving, …  

Hieronder hebben we een aantal thema’s opgelijst. Graag vernemen we van jou welke thema’s jou en/of je gezin het nauwst aan het hart liggen. Rangschik de thema’s van 1 tot 6. 1= meest belangrijk, 6=minder belangrijk.

 • DRUKTE/GELUID
 • GROENE OMGEVING
 • BINNENRUIMTE OM BUURTACTIVITEITEN TE ORGANISEREN
 • SPORT/SPEEL ACCOMODATIE IN OPENLUCHT
 • BUURTWINKEL/BAKKER/KLEINE HORECA
 • MOBILITEIT

Stuur ons jouw volgorde door via info@de-unie-godsheide.be samen met je opmerkingen

Meedenken over de toekomst van Wolske ?

Net zoals in het verleden ook werkgroepen werden opgezet in het centrum (mobiliteit, fietsinfrastructuur, dorpspark, tuikabelbrug, …) willen we bij deze ook een werkgroep ‘Wolske’ vormen. Zo proberen we op een constructieve manier een bijdrage te leveren tot de ontwikkelingen in onze gemeenschap. 

Wil je graag een bijdrage leveren aan de toekomst van Wolske? Laat het ons dan weten via info@de-unie-godsheide.be

Tot snel!

Leen jij straks de kroketten-machine van een godsheidenaar?

Je kent het wel … materialen die veel plaats innemen in je woning of die je maar een paar keer per jaar nodig hebt. Kortom, materialen die je perfect zou kunnen delen met je dorpsgenoten.

Samen met enkele vrijwilligers willen wij onze schouders zetten onder dit idee en in de garage van de pastorie Godskesbieb opstarten. Een deelplek waar je allerlei gereedschap en materialen kan (ont)lenen. Iedereen wint: het dorp, het milieu, maar vooral: jijzelf!

Ons voorstel maakt kans op een startpremie van 5.000€ van de stad Hasselt. Stemmen is dus de boodschap !

en daar hebben we stemmen voor nodig. Véél stemmen. Dus ook jouw noodzakelijke stem! Geef ons 2 minuten van je tijd en geniet straks zelf mee van de voordelen van de Godskesbieb.. 

Breng  tot 14 februari je stem uit voor de Godskesbieb via https://www.hasselt.be/nl/burgerbudget 

Iedere inwoner van Hasselt, ouder dan 16, kan zijn of haar stem uitbrengen. Meerdere stemmen per gezin zijn dus mogelijk. 

Heb je zelf materialen die je graag ter beschikking zou willen stellen, wil je misschien meehelpen, wil je je alvast op de voorlopige lijst plaatsen als kanidaat-lener: laat een berichtje via godskesbieb@de-unie-godsheide.be en wij houden je op de hoogte!

Stem en deel deze boodschap. Wijn er alvast klaar voor.

Kom nu zaterdag 19 september je GRATIS PLOG-KIT afhalen.

En help mee om jouw straat zwerfvuil-vrij te maken.

‘Ploggen’, je hebt er ongetwijfeld al over gehoord, maar wat is het juist? Wel, ploggen is een combinatie van joggen/wandelen en het Zweedse woord ‘plocka’, wat ‘verzamelen’ betekent. Je gaat daarbij dus wandelen of joggen terwijl je onderweg allerlei afval opruimt en meeneemt.


En dat willen we doen op zaterdag 19 September aanstaande in Godsheide. We hebben een 50-tal gratis zwerfvuil-kits (ook speciale kits voor kids) ter beschikking waar je het zwerfvuil op jouw straat makkelijk te lijf mee kan gaan.

Ben je van Godsheide en wil je je een uurtje engageren tijdens dit weekend ? Kom dan zaterdag om 1O u naar een van de afhaalpunten: Godsheide kerk, Wolske Vonk, Malpertuus dijk (ter hoogte Vossenbergstraat) en wandel eventjes je straat op en af om er het zwerfvuil op te pikken.

Wat zit er in je gratis plogkit?

• handschoenen
• grijptang
• hesje
• vuilniszakken

Deze mag je thuis bewaren !
Zo kan je in de volgende maanden de actie nog eens overdoen 🙂

Deze actie kadert in de acties van World Clean Up day en mooimakers.be waar meer dan 20 miljoen mensen in 180 landen aan deelnemen. Een kleine inspanning met een groot gevolg.

Laat het ons even even weten

…. of we een gratis kit voor jou moeten voorzien.
Dat kan via ons e-mailadres info@de-unie-godsheide.be

POPUP – CAFE BIJ VIEKE

ZONDAG 22 DECEMBER – 14 tot 22 u

Het wordt stilaan een traditie. Even bijpraten in het meest authentieke cafeetje van ons dorp. Zondag 22 december is het weer zover, dan openen we café ‘Bij Vieke’ weer voor één dag.

Kom samen met buren en vrienden gezellig een glaasje drinken en verneem de laatste “dorpsnieuwtjes” in verband met mobiliteit, woonuit- breiding en veel meer.

Om 15 u verwelkomen wij accordeonclub Con Amor.

Place to be: Café ‘bij Vieke’.
Kiezelstraat (Tegenover de kerk in Godsheide)

Tot dan !
De Unie Godsheide

Particpatietraject Godsheide

Beste dorpsgenoten,

In Mei vorig jaar zijn we samen met enthousiaste Godsheidenaren, UHasselt en de stadsdiensten gestart aan een plan en toekomstvisie voor Godsheide (participatietraject). Verkiezingen en installatie van een nieuw bestuur zorgden voor wat vertraging maar ondertussen hebben de betrokken stadsdiensten keihard doorgewerkt. Dat resultaat hebben we begin deze week besproken met de Schepenen van Mobiliteit en Openbare werken én alle betrokken ambtenaren.

Toelichting in het najaar tijdens een ‘dorpsvergadering’

Tijdens dit constructief gesprek kwamen alle aspecten van het participatietraject aan bod. Het resultaat van de individuele trajecten rond ‘mobiliteit‘, ‘dorpsplein‘, ‘tuikabelbrug‘, ‘fietsen‘ en ‘verenigingen‘ worden dit najaar toegelicht (zo werd ons beloofd) tijdens een algemene “dorpsvergadering” waar iedereen van harte welkom is. Van zodra wij een datum hebben doorgekregen voor deze toelichting volgt er een algemene uitnodiging.


Eerdere afspraken met het stadsbestuur

De 14 engagementen (dit staat los van het participatietraject en betreft de initiële afspraken die werden gemaakt in kader van de verkavelingsgebieden) zijn ook grotendeels afgewerkt.

Status actieplan met 14 engagementen

 1. Drie maanden voor de start van de werken leggen de projectontwikkelaars een minderhinderplan ter goedkeuring voor aan het stadsbestuur. Dit plan wordt vervolgens uitvoerig gecommuniceerd naar de Unie Godsheide en de Godsheidenaren. In het plan gaat bijzondere aandacht uit naar fietsers en voetgangers en de organisatie van het werfverkeer.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

 2. Om het sluipverkeer rond het centrum van Godsheide te leiden, wordt de Trichterheideweg langs Infrax doorgetrokken tot aan de sluis. Afdraaien richting de Boksbeemdenstraat wordt door de inrichting van de weg ontmoedigd.

  Status: In Uitvoering
  ___________

 3. Om het centrum van Godsheide verder te ontlasten van verkeer plant het stadsbestuur de aanleg van een nieuwe weg tussen de Kleinstraat en de Platte-Vijversstraat. Naast deze wegverbinding wordt een nieuwe parking aangelegd.

  Status: Onderhandelingen met de grondeigenaars zijn lopende
  ___________

 4. Het stadsbestuur wil de grondverhandelingen tussen de school, Tevona en de Stad zo snel mogelijk afronden. Hierdoor wordt een uitbreiding van de school mogelijk en kan de Stad een nieuwe parking met 45 plaatsen aanleggen.

  Status: De grondverhandelingen zijn afgerond, eerstdaags wordt de vergunning voor de toegangsweg aangevraagd en kunnen ook Tevona en de school hun vergunning aanvragen.
  ___________

 5. De projectontwikkelaars betalen per geplande wooneenheid een bijdrage van 2.500 euro. Dit wordt geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen.

  Status: Oké
  ___________

 6. Het stadsbestuur zal de fietsverbindingen tussen Godsheide en het stadscentrum verbeteren via de aanleg van een nieuw fietspad parallel met de Kiezelstraat dat aansluit op de Universiteitslaan.

  Status: Plannen werden uitgetekend samen met de plannen voor de toegangswegen voor de school en Tevona. De vergunning voor dit fietspad wordt einde dit jaar aangevraagd.
  ___________

 7. De parking aan de Kleinstraat, die grenst aan de nieuwe verkaveling, blijft behouden tot de nieuwe parking langs de nieuwe verbindingsweg tussen de Kleinstraat en Platte Vijversstraat gerealiseerd is.

  Status: Oké
  ___________

 8. De parking nabij het golfterrein werd ingericht als publieke parking. Daarnaast werd het centrum van Godsheide ingericht als zone 30.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

 9. Het stadsbestuur ondersteunt het initiatief van een lokale horecazaak om een bijkomende parking in te richten.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

 10. Het stadsbestuur zal bij vervoersmaatschappij De Lijn pleiten voor een betere busontsluiting voor Godsheide en een esthetische inpassing van bushaltes. Ook wordt via een participatietraject gepolst naar de mening van de Godsheidenaren.

  Status: Uitgevoerd maar er is nood aan bijsturing, de Stad gaat hiervoor in overleg met De Lijn.
  ___________

 11. Via een participatietraject, waarvoor we beroep doen op een externe partner, wordt de Godsheidenaar betrokken bij de opmaak van een visie voor de heraanleg Kiezelstraat, het verbeteren van de fietsverbinding met het stadscentrum, de heraanleg van de Beerhoutstraat, het dorpsplein en de toekomst van de Tuikabelbrug.

  Status: Het participatietraject werd doorlopen. We kregen al mondelinge toelichting betreffende de resultaten maar wachten nog op een officiële uitnodiging voor een dorpsvergadering waar de resultaten bekend worden gemaakt. Het beleid heeft beloofd om dit nog dit kalenderjaar te organiseren.
  ___________

 12. Het stadsbestuur zal de visie van de Godsheidenaren meenemen tijdens de besprekingen met De Vlaamse Waterweg nv (nv De Scheepvaart) over de toekomst van de Tuikabelbrug.

  Status: Lopende (was ook een onderdeel in het praticpatietraject), de werkgroep ‘Tuikabelbrug’ zit mee aan tafel tijdens de besprekingen tussen alle actoren.
  ___________

 13. De Unie Godsheide wordt als volwaardige partner betrokken bij alle communicatie- en participatie-initiatieven die in Godsheide zullen plaatsvinden.

  Status: Oké
  ___________

 14. De ontwikkelaars zullen op een vatbare manier communiceren over de geplande ingrepen op vlak van waterhuishouding.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

DORPSPARK GODSHEIDE.

Meedenken over het dorpspark Godsheide ? Dat kan.

De stad Hasselt nodigt je uit voor de bijeenkomst van de nieuwe werkgroep ‘dorpspark Godsheide’. (dit gebied strekt zich uit van achter het ontmoetingscentrum tot tegen Bethanië en de golf).

Eerste bijeenkomst, donderdag 17 januari van 19 tot 21 uur
in het Ontmoetingscentrum van Godsheide.

In deze werkgroep wordt bekeken hoe het dorpspark van Godsheide er in de toekomst moet/kan uitzien en welke functies het zal vervullen.

Daarbij willen we zeker ook rekening houden met de verenigingen en organisaties die aan het park grenzen en hierbij rechtstreeks baat hebben. We hopen op een vertegenwoordiger van ieder van hen.

Verder is elke inwoner die op een positieve manier wil meedenken van harte welkom.

De rol van De Unie Godsheide

De Unie Godsheide zal net zoals bij de andere participatietrajecten zelf geen standpunt innemen maar wel mee de voorstellen formuleren die beslist worden vanuit de groep. Het resultaat zal voorgesteld worden tijdens een nieuw toonmoment volgend jaar.

Wil je graag meedenken over het dorpspark tijdens een viertal werkmomenten ?

Geef dan een seintje via info@de-unie-godsheide.be