Bepaal mee de plaats en de soort van nieuwe klimaatbomen in het nieuwe parkgebied in Godsheide

Oproep van de Stad Hasselt:

De klimaatopwarming veroorzaakt extra warmte in stedelijke en/of dichtbebouwde gebieden. Hierdoor neemt de woonkwaliteit er af en kan het risico op gezondheidsproblemen toenemen. Grote bomen helpen tegen extreme hitte in dichtbebouwde gebieden. Daarom plant Stad Hasselt, met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, in het voorjaar van 2022 zo’n 500 nieuwe klimaatbomen.

Een deel van deze bomen planten we in het nieuwe aan te leggen park in Godsheide. Wil je samen met ons beslissen waar we deze precies planten en welke boomsoort het meest geschikt is?

Kom dan op donderdag 14 oktober om 17 uur naar de parking van het Ontmoetingscentrum van Godsheide, Kiezelstraat 118 en denk met ons mee!

Inschrijven is niet nodig, maar een seintje is altijd welkom op
info@de-unie-godsheide.be

Draag je liever op een andere manier je steentje bij aan de vergroening van de stad? Neem dan deel aan één van onze andere vergroenings-acties via http://www.hasselt.be/groenetoekomst.

Bericht op website Hasselt:
https://www.hasselt.be/nl/bepaal-mee-soort-en-plaats-van-500-klimaatbomen

Alvast bedankt.

Woonuitbreidingen en kmo-zone Wolske

Graag wilen we jullie mening horen over de veranderingen die op til zijn in en rond Wolske.

Wat weten we reeds:

 • Er komt een grote KMO-zone van Plantencentrum Vanstraelen tot aan de hondenschool
 • Tegenover het plantencentrum loopt deze KMO-zone door richting Wolske
 • Achter de nieuwbouwwoningen, die momenteel gebouwd worden aan de Maastrichtersteenweg, komt ook een KMO-zone. De toegangsweg komt er via de Nieuwe steenweg.

Samengevat: een grote uitbreiding van het industriegebied Het Dorlick

Wat is iets minder concreet:

 • Het binnengebied van Wolske: de weides aan de rechterzijde van de nieuwe steenweg, en de weides aan de linkerzijde, lopende tot aan het gebouw van Unizo, staan ingekleurd als bouwgrond/uitbreidingsgebied
 • Het gebouw van Unizo gaat een nieuwe invulling krijgen. 

Samengevat: een verdubbeling van het huidig aantal woningen in Wolske.

Projecten die een impact gaan hebben op ons Wolske, op de mobiliteit, op onze groene omgeving, …  

Hieronder hebben we een aantal thema’s opgelijst. Graag vernemen we van jou welke thema’s jou en/of je gezin het nauwst aan het hart liggen. Rangschik de thema’s van 1 tot 6. 1= meest belangrijk, 6=minder belangrijk.

 • DRUKTE/GELUID
 • GROENE OMGEVING
 • BINNENRUIMTE OM BUURTACTIVITEITEN TE ORGANISEREN
 • SPORT/SPEEL ACCOMODATIE IN OPENLUCHT
 • BUURTWINKEL/BAKKER/KLEINE HORECA
 • MOBILITEIT

Stuur ons jouw volgorde door via info@de-unie-godsheide.be samen met je opmerkingen

Meedenken over de toekomst van Wolske ?

Net zoals in het verleden ook werkgroepen werden opgezet in het centrum (mobiliteit, fietsinfrastructuur, dorpspark, tuikabelbrug, …) willen we bij deze ook een werkgroep ‘Wolske’ vormen. Zo proberen we op een constructieve manier een bijdrage te leveren tot de ontwikkelingen in onze gemeenschap. 

Wil je graag een bijdrage leveren aan de toekomst van Wolske? Laat het ons dan weten via info@de-unie-godsheide.be

Tot snel!

Resultaten participatietraject. Video en digitale infosessie.

De laatste jaren beweegt er heel wat in Godsheide. De Stad Hasselt had de Godsheidenaren hierover graag geïnformeerd via een fysieke infosessie, maar dat is nu niet mogelijk. Daarom maakten ze een info-video, waarin enkele projecten in detail worden uitgelegd. Ook belandt er deze week nog een brochure in de bus.


Heb je na het bekijken van deze info-video nog vragen?
Stuur ze dan door via www.hasselt.be/godsheide

Op woensdag 31 maart worden er antwoorden gegeven op deze vragen tijdens een infosessie.

Ook als je geen vragen hebt gesteld kan je hieraan deelnemen. Meld je aan via www.hasselt.be/godsheide

Kom nu zaterdag 19 september je GRATIS PLOG-KIT afhalen.

En help mee om jouw straat zwerfvuil-vrij te maken.

‘Ploggen’, je hebt er ongetwijfeld al over gehoord, maar wat is het juist? Wel, ploggen is een combinatie van joggen/wandelen en het Zweedse woord ‘plocka’, wat ‘verzamelen’ betekent. Je gaat daarbij dus wandelen of joggen terwijl je onderweg allerlei afval opruimt en meeneemt.


En dat willen we doen op zaterdag 19 September aanstaande in Godsheide. We hebben een 50-tal gratis zwerfvuil-kits (ook speciale kits voor kids) ter beschikking waar je het zwerfvuil op jouw straat makkelijk te lijf mee kan gaan.

Ben je van Godsheide en wil je je een uurtje engageren tijdens dit weekend ? Kom dan zaterdag om 1O u naar een van de afhaalpunten: Godsheide kerk, Wolske Vonk, Malpertuus dijk (ter hoogte Vossenbergstraat) en wandel eventjes je straat op en af om er het zwerfvuil op te pikken.

Wat zit er in je gratis plogkit?

• handschoenen
• grijptang
• hesje
• vuilniszakken

Deze mag je thuis bewaren !
Zo kan je in de volgende maanden de actie nog eens overdoen 🙂

Deze actie kadert in de acties van World Clean Up day en mooimakers.be waar meer dan 20 miljoen mensen in 180 landen aan deelnemen. Een kleine inspanning met een groot gevolg.

Laat het ons even even weten

…. of we een gratis kit voor jou moeten voorzien.
Dat kan via ons e-mailadres info@de-unie-godsheide.be

Kruispunt Kiezelstraat: veilige oversteek en slimme verkeerslichten

Herinrichting kruispunt Universiteitslaan (N702) x Kiezelstraat start in september

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het kruispunt van de Universiteitslaan (N702) met de Kiezelstraat in Hasselt herinrichten. Door de aanpassingen wil het agentschap de veiligheid, in het bijzonder voor de fietser, en de verkeersdoorstroming op het kruispunt verbeteren. Verkeer op de Universiteitslaan zal de werken altijd in beide richtingen kunnen voorbijrijden. Verkeer van en naar Wolske of van en naar Godsheide volgt in bepaalde fases een omleiding. De werkzaamheden starten op 14 september en duren circa twee maanden.

Een overzichtelijker en veiliger kruispunt

Na de herinrichting moet het kruispunt een veiligere, overzichtelijkere plek zijn voor alle weggebruikers:

Slimme verkeerslichten voor een betere doorstroming.
● Een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. De oversteek sluit aan

op het door Stad Hasselt aan te leggen fietspad richting Godsheide.
Langere afslagstroken en bypassen richting de Kiezelstraat. Op die manier wordt doorgaand en plaatselijk verkeer sneller van elkaar gescheiden.

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

Fase 1 – gedurende 1 week vanaf 14/9: wegnemen verkeerslichten, opbraak middeneilanden en aanleg van een tijdelijke fietsoversteek + asfaltverhardingen.

Fase 2 – duurtijd 3 weken – kruispunt kant Wolske: de zuidzijde van het kruispunt (rijrichting Diepenbeek) wordt opgebroken en heraangelegd.

Fase 3 – circa 2 weken – zijde Godsheide: in deze fase vernieuwen we de noordzijde van het kruispunt (rijrichting Hasselt).

Fase 4 – eind oktober: herstelling van de middenbermen en afwerking van de middelste zone van het kruispunt.

Doorgaand verkeer blijft mogelijk, Kiezelstraat beperkt toegankelijk

Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone steeds passeren via een afgeschermde doorgang. Ook de Universiteitslaan oversteken blijft mogelijk dankzij een tijdelijke oversteekplaats met verkeerslichten.

Dankzij de gefaseerde uitvoering is de impact voor verkeer op de Universiteitslaan beperkt. Gemotoriseerd verkeer tussen Hasselt en Diepenbeek kan de werken steeds in elke richting passeren.

Omleidingen voor verkeer Wolske/Godsheide

Vanaf 14 september is de middenberm van het kruispunt afgesloten. Tot het einde van de werken is het niet mogelijk de Universiteitslaan met de auto te kruisen. Tijdens de eerste week van de werken (fase 1) zijn de rijbewegingen van en naar de Kiezelstraat beperkt tot rechts-in en rechts-uit, aan beide zijden van de Universiteitslaan. Via lokale routes blijven Godsheide en Wolske vanuit alle richtingen bereikbaar.

Een week later start de heraanleg van de zuidelijke kruispunttak (Fase 2 – kant Wolske). De aansluiting van de Kiezelstraat op de Universiteitslaan is aan deze zijde dan voor drie weken onderbroken. Gemotoriseerd verkeer van en naar Wolske volgt zolang een omleiding via Nieuwe Steenweg en Diepenbekerweg.

Wanneer in de 3de fase de kruispunttak aan de kant van Godsheide wordt vernieuwd, is de Kiezelstraat aan deze zijde ruim 2 weken afgesloten van de Universiteitslaan. Naast de omleiding via de Beerhoutstraat, wordt dan ook een route via de Boksbeemdenstraat ingesteld.

Het omleidingsplan van elke fase kan u via onderstaande link bekijken.

https://www.wegenenverkeer.be/werken/kruispunt-kiezelstraat-veilige-oversteek-en-slimme-verkeerslichten/timing-en-fasering

_____________________

Registreer u op de website van Wegen en Verkeer en Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Godsheide.

Op www.wegenenverkeer.be/hasselt kan u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over dit project. Zo blijft u op de hoogte van fasewissels, wijzigingen in de verkeerssituatie en het verloop van de werken.

Tijdens de werken kan u met vragen terecht bij Tom Buntinx, uw bereikbaarheidsadviseur, via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of op het nummer 011 43 38 55.

Plannen voor Godsheide. Het wordt concreet!

Beste dorpsgenoten, het info-moment van 23 maart wordt uitgesteld vanwege de maatregelen rond het corona-virus. Er zal een nieuwe datum geprikt worden van zodra de situatie dit toelaat. We houden jullie op de hoogte.

Ontdek hieronder het resultaat van het participatietraject waar we een kleine twee jaar geleden samen met een aantal vrijwilligers/inwoners en stadsdiensten mee gestart zijn.

Onderstaande punten zijn opgenomen in de begroting en zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd worden.

Op 23 maart 2020 zal dit toegelicht worden en is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de verschillende stadsdiensten.

(Ontmoetingscentrum Godsheide – 19 u)

______________________________________

______________________________________

Onderstaande communicatie ontvingen we van het beleid. Deze wordt ook nog bus aan bus bedeeld.

1. HERMAN DESSERSSTRAAT

Dit is de naam die we binnenkort samen met de nabestaanden van Herman Dessers geven aan de nieuwe auto- en fietsverbinding tussen de sluis en de Trichterheideweg. Deze weg met vrijliggend dubbelrichtingsfietspad werd afgelopen november al opengesteld. Ze heeft als doel het sluipverkeer om het centrum van Godsheide heen te leiden. Via tellingen willen we dit jaar nagaan of dit resultaat effectief is bereikt.

___________

2. FIETSBRUG SLUIS

Fietssnelweg ‘F72’ verbindt Ham en Riemst langsheen het Albertkanaal met elkaar. Aan het sluizencomplex in Godsheide verspringt deze 62 kilometer lange fietsroute van oever. Om fietsers er vlot en veilig te laten oversteken, bereidt de Provincie Limburg momenteel de bouw van een fietsbrug parallel met het sluizencomplex voor. De werken starten dit najaar of in het voorjaar van 2021.

___________

3. ZONE VOOR OPENBAAR NUT

In 2014 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Godsheide goedgekeurd. Dit plan vormde het gebied achter het ontmoetingscentrum in de Kiezelstraat om tot zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Volgende projecten kaderen binnen de verdere uitbouw van deze zone.

3A. Pocketparking centrum

Pocketparkings zijn kleine parkings aan de rand van een dorpskern. Door het parkeren op deze parkings te concentreren, willen we zoekverkeer in het centrum vermijden en de woonkwaliteit verbeteren.

Momenteel loopt de vergunningsaanvraag voor de bouw van zo’n pocketparking met 47 plaatsen nabij de voetbalterreinen van Godsheide V.V. De werken starten deze zomer.

3B. Nieuwe school

De toegangsweg en de uitrit van de nieuwe pocketparking vormen ook de ontsluiting voor de nieuwe schoolsite. Door haar populariteit kampt Kindercampus Godsheide met plaatsgebrek. Dankzij een aantal grondruilen kan ze in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen een nieuwe campus bouwen. Het ontwerp is klaar en de vergunningsaanvraag voor dit project loopt.

3C. Fietsverbinding tussen Universiteitslaan en centrum

Gelijktijdig met de pocketparking leggen we ook een fietsverbinding tussen de Universiteitslaan en Godsheide centrum aan. Dit fietspad loopt achteraan de woningen aan de westzijde van de Kiezelstraat.

3D. Dorpspark

Met de aanleg van een dorpspark willen we een groene verbinding tussen alle gemeenschaps- voorzieningen creëren. Hiervoor werd een budget van 150.000 euro gereserveerd. Via het participatietraject dat sinds 2017 in Godsheide loopt, is een ontwerp in opmaak. De realisatie van dit project volgt in 2022.

3E. Seniorenvoorzieningen

We onderzoeken de mogelijkheid om binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen ook faciliteiten voor senioren te realiseren. Zo willen we hulpbehoevende Godsheidenaren de kans bieden om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

___________

4. KRUISPUNT UNIVERSITEITSLAAN – KIEZELSTRAAT

Nog dit voorjaar start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van dit kruispunt. De aanpassingen moeten de veiligheid en de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren.

Door het verlengen van de afslagstroken, wordt het verkeer richting de Kiezelstraat sneller afgescheiden. Slimme verkeerslichten zullen de doorstroming op het kruispunt maximaal afstemmen op de actuele verkeerssituatie.

Een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers maakt de aansluiting met het nieuwe fietspad parallel met de Kiezelstraat.

___________

5. HERAANLEG KIEZELSTRAAT

Deze legislatuur wordt de Kiezelstraat integraal vernieuwd. Als eerste zal Aquafin de bestaande riolering vervangen door een gescheiden stelsel.

Aansluitend leggen wij de nieuwe bestrating aan. Via het participatietraject in Godsheide werd een eerste visie opgemaakt. Deze voorziet een dubbelrichtingspad voor gemengd gebruik langs de woningen met even huisnummers en asverschuivingen om het verkeer af te remmen.

Door de beperkte wegbreedte is het rooien van een aantal bomen noodzakelijk, dit zowel voor de aanleg van nieuwe riolering als het dubbelrichtingspad. Deze worden vervangen door nieuwe beplanting. De werken starten vermoedelijk in 2022. Vooraf verfijnen we het ontwerp met de omwonenden.

___________

6. VERBINDING KLEINSTRAAT – PLATTE VIJVERSSTRAAT

Gelijktijdig met de Kiezelstraat leggen we een verbindingsweg aan tussen de Kleinstraat en de Platte Vijversstraat. Ook deze rusten we uit met een pocketparking. Deze nieuwe weg biedt de mogelijkheid om op het gedeelte van de Kiezelstraat ter hoogte van de kerk éénrichtingsverkeer in te voeren en zo de verkeersdrukte in het centrum verder af te bouwen.

___________

7. DORPSCENTRUM

Bij de heraanleg van de Kiezelstraat wordt ook de dorpskern heringericht en willen we parkeeraanbod en groeninrichting herschikken. Tijdens het participatietraject in Godsheide werden al een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt. Bij de opmaak van het definitieve ontwerp zullen we opnieuw de bewoners betrekken.

___________

8. TUIKABELBRUG

Op termijn zal De Vlaamse Waterweg nv de Tuikabelbrug verhogen. Een specifieke timing is nog niet bepaald. Eerst worden andere projecten op Hasselts grondgebied, zoals het verhogen van de brug in Kuringen, afgewerkt.

Wel werd via het participatietraject een visie opgemaakt voor de herinrichting van de Tuikabelbrug. Die visie is omgezet naar een eerste schetsontwerp. Hierbij wordt de oostelijke helft ingericht als ecoduct en rijweg.

De westelijke brughelft bestaat uit een fietspad en parkzone. Voor de realisatie van het ecoduct wordt de Turfstekersstraat tussen de Berenbroekstraat en Langwaterstraat onderbroken. Ook de op- en afritten van de brug krijgen een nieuwe inrichting en we nemen een aantal maatregelen om sluipverkeer te weren en de snelheid te verlagen.

___________

9. VISIE WOONONTWIKKELINGEN

We blijven voorstander van een gefaseerde groei van de bestaande woongebieden in Godsheide. Dit wil zeggen dat de vergunningsaanvraag voor een volgende fase pas mag volgen wanneer de vorige fase grotendeels gerealiseerd en verkocht is. Zo groeit de woonuitbreiding organisch, op het tempo van de vraag.

___________

10. BUSVERBINDINGEN

In 2021 wil De Lijn een vernieuwd vervoersnet uitrollen. Via een congres rond openbaar vervoer op woensdag 18 maart verzamelen we hiervoor ideeën. Meer info: www.hasselt.be/op1lijn.

___________

11. TRAGE WEGEN

Momenteel werken we aan een visie rond trage wegen. Het doel is een netwerk te verankeren in het mobiliteitsplan van de stad. Via opzoekings- werk maar ook bezoeken op het terrein willen we alle trage wegen inventariseren. Hiervoor doen we een beroep op vrijwilligers. Wil je helpen

om de trage wegen in Godsheide in kaart te brengen? Kom dan op 5 mei 2020 om 19 uur naar het infomoment over dit project in de vergaderzaal van het ontmoetingscentrum (Kiezelstraat 118).

___________

12. SAMENWERKING LOOPT VERDER

Via het participatietraject in Godsheide werd een goede basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen de Godsheidenaren, De Unie Godsheide en de Stad. Dit willen we graag verderzetten. Daarom blijven we de werkgroepen uit het traject en De Unie Godsheide betrekken bij de verdere uitwerking en de realisatie van bovenstaande projecten.

Particpatietraject Godsheide

Beste dorpsgenoten,

In Mei vorig jaar zijn we samen met enthousiaste Godsheidenaren, UHasselt en de stadsdiensten gestart aan een plan en toekomstvisie voor Godsheide (participatietraject). Verkiezingen en installatie van een nieuw bestuur zorgden voor wat vertraging maar ondertussen hebben de betrokken stadsdiensten keihard doorgewerkt. Dat resultaat hebben we begin deze week besproken met de Schepenen van Mobiliteit en Openbare werken én alle betrokken ambtenaren.

Toelichting in het najaar tijdens een ‘dorpsvergadering’

Tijdens dit constructief gesprek kwamen alle aspecten van het participatietraject aan bod. Het resultaat van de individuele trajecten rond ‘mobiliteit‘, ‘dorpsplein‘, ‘tuikabelbrug‘, ‘fietsen‘ en ‘verenigingen‘ worden dit najaar toegelicht (zo werd ons beloofd) tijdens een algemene “dorpsvergadering” waar iedereen van harte welkom is. Van zodra wij een datum hebben doorgekregen voor deze toelichting volgt er een algemene uitnodiging.


Eerdere afspraken met het stadsbestuur

De 14 engagementen (dit staat los van het participatietraject en betreft de initiële afspraken die werden gemaakt in kader van de verkavelingsgebieden) zijn ook grotendeels afgewerkt.

Status actieplan met 14 engagementen

 1. Drie maanden voor de start van de werken leggen de projectontwikkelaars een minderhinderplan ter goedkeuring voor aan het stadsbestuur. Dit plan wordt vervolgens uitvoerig gecommuniceerd naar de Unie Godsheide en de Godsheidenaren. In het plan gaat bijzondere aandacht uit naar fietsers en voetgangers en de organisatie van het werfverkeer.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

 2. Om het sluipverkeer rond het centrum van Godsheide te leiden, wordt de Trichterheideweg langs Infrax doorgetrokken tot aan de sluis. Afdraaien richting de Boksbeemdenstraat wordt door de inrichting van de weg ontmoedigd.

  Status: In Uitvoering
  ___________

 3. Om het centrum van Godsheide verder te ontlasten van verkeer plant het stadsbestuur de aanleg van een nieuwe weg tussen de Kleinstraat en de Platte-Vijversstraat. Naast deze wegverbinding wordt een nieuwe parking aangelegd.

  Status: Onderhandelingen met de grondeigenaars zijn lopende
  ___________

 4. Het stadsbestuur wil de grondverhandelingen tussen de school, Tevona en de Stad zo snel mogelijk afronden. Hierdoor wordt een uitbreiding van de school mogelijk en kan de Stad een nieuwe parking met 45 plaatsen aanleggen.

  Status: De grondverhandelingen zijn afgerond, eerstdaags wordt de vergunning voor de toegangsweg aangevraagd en kunnen ook Tevona en de school hun vergunning aanvragen.
  ___________

 5. De projectontwikkelaars betalen per geplande wooneenheid een bijdrage van 2.500 euro. Dit wordt geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen.

  Status: Oké
  ___________

 6. Het stadsbestuur zal de fietsverbindingen tussen Godsheide en het stadscentrum verbeteren via de aanleg van een nieuw fietspad parallel met de Kiezelstraat dat aansluit op de Universiteitslaan.

  Status: Plannen werden uitgetekend samen met de plannen voor de toegangswegen voor de school en Tevona. De vergunning voor dit fietspad wordt einde dit jaar aangevraagd.
  ___________

 7. De parking aan de Kleinstraat, die grenst aan de nieuwe verkaveling, blijft behouden tot de nieuwe parking langs de nieuwe verbindingsweg tussen de Kleinstraat en Platte Vijversstraat gerealiseerd is.

  Status: Oké
  ___________

 8. De parking nabij het golfterrein werd ingericht als publieke parking. Daarnaast werd het centrum van Godsheide ingericht als zone 30.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

 9. Het stadsbestuur ondersteunt het initiatief van een lokale horecazaak om een bijkomende parking in te richten.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

 10. Het stadsbestuur zal bij vervoersmaatschappij De Lijn pleiten voor een betere busontsluiting voor Godsheide en een esthetische inpassing van bushaltes. Ook wordt via een participatietraject gepolst naar de mening van de Godsheidenaren.

  Status: Uitgevoerd maar er is nood aan bijsturing, de Stad gaat hiervoor in overleg met De Lijn.
  ___________

 11. Via een participatietraject, waarvoor we beroep doen op een externe partner, wordt de Godsheidenaar betrokken bij de opmaak van een visie voor de heraanleg Kiezelstraat, het verbeteren van de fietsverbinding met het stadscentrum, de heraanleg van de Beerhoutstraat, het dorpsplein en de toekomst van de Tuikabelbrug.

  Status: Het participatietraject werd doorlopen. We kregen al mondelinge toelichting betreffende de resultaten maar wachten nog op een officiële uitnodiging voor een dorpsvergadering waar de resultaten bekend worden gemaakt. Het beleid heeft beloofd om dit nog dit kalenderjaar te organiseren.
  ___________

 12. Het stadsbestuur zal de visie van de Godsheidenaren meenemen tijdens de besprekingen met De Vlaamse Waterweg nv (nv De Scheepvaart) over de toekomst van de Tuikabelbrug.

  Status: Lopende (was ook een onderdeel in het praticpatietraject), de werkgroep ‘Tuikabelbrug’ zit mee aan tafel tijdens de besprekingen tussen alle actoren.
  ___________

 13. De Unie Godsheide wordt als volwaardige partner betrokken bij alle communicatie- en participatie-initiatieven die in Godsheide zullen plaatsvinden.

  Status: Oké
  ___________

 14. De ontwikkelaars zullen op een vatbare manier communiceren over de geplande ingrepen op vlak van waterhuishouding.

  Status: Uitgevoerd
  ___________

DORPSPARK GODSHEIDE.

Meedenken over het dorpspark Godsheide ? Dat kan.

De stad Hasselt nodigt je uit voor de bijeenkomst van de nieuwe werkgroep ‘dorpspark Godsheide’. (dit gebied strekt zich uit van achter het ontmoetingscentrum tot tegen Bethanië en de golf).

Eerste bijeenkomst, donderdag 17 januari van 19 tot 21 uur
in het Ontmoetingscentrum van Godsheide.

In deze werkgroep wordt bekeken hoe het dorpspark van Godsheide er in de toekomst moet/kan uitzien en welke functies het zal vervullen.

Daarbij willen we zeker ook rekening houden met de verenigingen en organisaties die aan het park grenzen en hierbij rechtstreeks baat hebben. We hopen op een vertegenwoordiger van ieder van hen.

Verder is elke inwoner die op een positieve manier wil meedenken van harte welkom.

De rol van De Unie Godsheide

De Unie Godsheide zal net zoals bij de andere participatietrajecten zelf geen standpunt innemen maar wel mee de voorstellen formuleren die beslist worden vanuit de groep. Het resultaat zal voorgesteld worden tijdens een nieuw toonmoment volgend jaar.

Wil je graag meedenken over het dorpspark tijdens een viertal werkmomenten ?

Geef dan een seintje via info@de-unie-godsheide.be

Café ‘Bij Vieke’ open voor één dag !

Er was heel wat beweging in Godsheide het afgelopen jaar. Kavels werden bouwrijp gemaakt, de eerste huizen rijzen stilaan uit de grond. In de verschillende werkgroepen werd en wordt er nog steeds intensief gewerkt aan een haalbare visie voor het Godsheide van morgen.

Kom het resultaat evalueren op zondag 9 december tussen 14 u en 21 u. We babbelen dan graag bij over alles wat er in Godsheide beweegt. Het verloop van de woonuitbreidingen, de visie op het dorpscentrum, de engagement van de stad en hoever we daar mee staan, …

INRICHTINGSVISIE DORPSCENTRUM GODSHEIDE.

Toonmoment op vrijdag 7 december
& zondag 9 december

Op 16 november 2017 gingen we samen met jou, de Stad Hasselt en de Universiteit Hasselt van start met een participatietraject. De werkgroepen die we toen vormden, werkten de afgelopen maanden intensief rond vier verschillende thema’s:              

 1. Godsheide aan het water’: welke invulling voor de tuikabelbrug?
 2. Godsheide en de auto’: hoe huidige en toekomstige mobiliteit en parkeren verbeteren?
 3. ‘Godsheide van verenigingen’: hoe huidige en toekomstige openbare plekken en voorzieningen samen gebruiken?
 4. ‘Fietsbaar Godsheide’: hoe de fiets een volwaardige plaats geven?        

Dit leverde een aantal concrete voorstellen op die kunnen bijdragen tot een goede, realistische en geïntegreerde visie voor het Godsheide van de toekomst. Op 20 april 2018 werden deze voorstellen in de praktijk uitgetest en konden alle Godsheidenaren er kennis mee maken.

Aansluitend werd binnen hetzelfde traject ook een inrichtingsvisie voor het dorpscentrum uitgewerkt. Dit leverde twee diverse voorstellen op. Op vrijdag 7 december 2018 stellen we, doorlopend tussen 15.30 en 20 uur in jeugdhuis De Bem (Kiezelstraat 126), beide visies aan je voor. Graag vernemen we ter plaatse welk voorstel jouw voorkeur geniet.

Op zondag 9 december is er een extra mogelijkheid om deze voorstellen te bekijken tijdens de Seizoenswissel-activiteit ‘Bij Vieke’.