Invalsweg naar de golf

Enkele inwoners van Godsheide hebben opgemerkt dat 80% van de bomen langs de invalsweg naar de golf gemarkeerd staan om te kappen. Omdat groenbehoud in Godsheide onze zorg is hebben we de vraag gesteld aan Schepen Joost Venken. Het antwoord kan je hieronder lezen; er beweegt wel wat, maar er is (nog) niets beslist.

“De golf heeft gevraagd naar een herinrichting van de invalsweg en heeft markeringen aangebracht om hun visie duidelijk te maken. Onze groenambtenaar bekijkt momenteel deze vraag. Wanneer het mogelijk is om de ecologische waarde te verhogen door een herinrichting willen we die kans zeker niet laten liggen. Zo staan er bijvoorbeeld heel wat Amerikaanse eiken die er niet thuishoren en een negatieve invloed op de natuurontwikkeling ter plekke hebben.

Er is dus m.a.w. absoluut niets beslist. Er is enkel de vraag van de golf die onderzocht wordt en beoordeeld wordt. Als een ecologisch verantwoorde herinrichting die de natuurwaarde verhoogt, mogelijk is en alle betrokken partijen zich hierin kunnen vinden, zal de procedure mbt de benodigde kapvergunningen pas opgestart worden.”

Proficiat, het is een … … nieuwe vereniging geworden!

Welkom op onze eerste blog van De Unie Godsheide.  Reeds enige tijd is er achter de schermen al heel wat vergaderd, overlegd, draagvlak gecreëerd, etc … . Hoog tijd  dus om ons letterlijk te ‘outen’. 

Wat begonnen is met een snelle reactie op een openbaar onderzoek rond woonuitbreidingsgebieden in Godsheide, medio februari, is uitgegroeid tot een feitelijke vereniging die luistert naar de naam “De Unie Godsheide.”  Een speelse verwijzing naar dat andere grote kunstproject tussen Hasselt en Genk.

DOOR EN VOOR INWONERS VAN GODSHEIDE !

De Unie Godsheide legt zich toe op hetgeen de inwoners ‘bindt’ en wil op die manier een aanspreek- en informatiepunt vormen voor haar bewoners. De Unie Godsheide is een groep van gelijkgezinde, trotse Godsheidenaars met een verschillende achtergrond en vertegenwoordigers uit zowel Wolske, Centrum en Malpertuus,

Naast de website voor De Unie Godsheide hebben we ook een eigen Facebookgroep én een nieuwsbrief.

Met de Facebookgroep willen we vooral snel en breed kunnen communiceren over datgene wat ons allen aangaat. De nieuwsbrief daarentegen is eerder gericht op wat meer (achtergrond-)informatie waar wij als De Unie Godsheide mee bezig zijn.

Met deze eerste blog willen wij ons vooral nog even voorstellen, verwijzen naar de thema’s waar we op dit moment mee bezig zijn, en een tipje van de sluier lichten waar we in de toekomst aan willen werken.  Om deze en toekomstige blogs van De Unie een beetje structuur te geven, proberen we telkens te communiceren vanuit onze drie ‘-uren’: infrastructuur, cultuur en gebuur.  Dit zijn de drie thema’s die wij als De Unie Godsheide willen aansnijden.

Méér gebuur

De inwoners van Godsheide (Malpertuus, Centrum, Wolske) terug dichter bij elkaar te brengen ondanks de ‘fysieke hindernissen’ van kanaal en Universiteitslaan.

Méér gebuur!

De Unie Godsheide communiceert héél graag over datgene dat ons bindt. Zo hebben wij in het verleden al wat promotie gemaakt voor activiteiten vanuit de school, Scouting Godsheide, het WK op groot scherm, Godskesfies (open voor àlle Godsheidenaren!), zandstraat speelstraat, KVLV-activiteiten, etc … , maar dat kan nog meer en nog beter. Organiseer je iets voor je buurt of voor je omgeving, laat het dan ook weten via De Unie. Want hoe meer zielen op een activiteit, hoe meer vreugd. Ook achteraf-info is steeds welkom. Beelden van en verhalen over een succesvolle activiteit zijn steeds welkom.

Godskesfies

Tijdens Godskesfies hebben we ons als vereniging kunnen presenteren aan het talrijk opgekomen publiek. Bij een nieuwe vereniging hoort een presentatie, een logo, een babbel en … een geboortecadeautje: onze snoepzakjes gingen dan ook vlot van de (kinder-)hand. 

de-unie-godsheide-sneopzakje

We want You!

Bedoeling is dat we in de toekomst willen inzetten op meer gebuur. Om het met een duurder woord te zeggen: gemeenschappenvorming.  Dat kan gaan van een culturele activiteit tot een doodgewone pint aan het kanaal, op de brug, … Wil je hier aan meewerken, of heb je ideeën om ons bij elkaar te brengen, laat het ons dan weten!

Warm Aanbevolen, het vervolg …

Iedereen die heeft meegeholpen aan het erfgoedproject ‘Warm Aanbevolen’, eind vorig jaar, zal het kunnen beamen: een succesvol initiatief van de stad Hasselt waarbij de identiteit van Godsheide duidelijk in de verf werd gezet: een warme en hechte gemeenschap van mensen in een rustig en groen landschap. Iedereen herinnert zich de tentoonstelling in het ontmoetingscentrum nog.

Wel, De Unie Godsheide heeft in overleg met Erfgoedcel Hasselt bekomen dat de foto’s uit de tentoonstelling een tweede leven zullen krijgen op het internet. Alle foto’s staan ook in de erfgoedbibliotheek www.hasel.be , maar om ze geen digitaal stof te laten vergaren, brengen wij ze via de Facebookpagina opnieuw onder de aandacht. Regelmatig zullen we enkele foto’s posten. Herken je mensen op de foto? Heb je nog verhalen? Zelf nog oude foto’s liggen? Zit dan niet stil, maar reageer! Hoe meer we het erfgoed van Godsheide in de kijker kunnen zetten, hoe beter. 

Kortom, wat groepen als ‘Djie Zeit Van Hasselt As Djie…’ betekenen voor héél Hasselt, willen wij proberen waar te maken voor héél Godsheide.  In het oog houden, dus!

warmaanbevolen.fw

The House That Built Us

Tijdens de zomer heeft De Unie Godsheide meegewerkt aan Theater Op De Markt Hasselt en hebben we een zomerbar uitgebaat tijdens de theatervoorstelling ‘The House That Built Us’; een pakkende voorstelling over het leven van een huis, van bij de nieuwbouw tot aan de sloop.

The House … was een muzikale voorstelling met een combinatie van professionele en amateur-acteurs. Zo’n voorstelling waar je je lekker kan laten gaan in herinneringen en scenes uit het verleden. Wat deze voorstelling zo geslaagd maakte, was de locatie: het voormalige huis van de schoolmeester aan de basisschool, breed gekend als ‘het huis van Mariake’.  The House That Built Us leek wel op maat van Godsheide geschreven. Het ‘leven’ van een gebouw met heel wat mooie verhalen van bewoners. 

De Unie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bar open te houden op de speelplaats van de school. Hiermee hebben we een startkapitaal kunnen bijeenwerken en dat maakt dat we de broodnodige middelen hebben om onze nieuwe vereniging ook te kunnen onderhouden en versterken.

the-house

Mobiliteit/verkeersproblematiek

Je zal het wel al gemerkt hebben. Sommige straten in Godsheide lijken wel een soort van racebaan. Voornamelijk bestuurders die NIET van Godsheide zijn, gebruiken ons dorp graag als sluipweg. Dit levert dagelijks heel wat frustraties én onveilige situaties op. Een werkgroepje vanuit De Unie Godsheide heeft hiervoor een afspraak met schepen Rob Beenders. Goed nieuws is dat onze wijkagent mee zijn schouders wil zetten onder dit aandachtspunt.

Geluidsdossiers

Ook hier hebben we in Godsheide wel wat katten te geselen: Een openluchtterras voor de Versuz, een zomerbar aan de Universiteitslaan, studentenfuiven op de campus, plannen/geruchten voor een evenementensite aan TVL (?), een tramlijn op de Universiteitslaan, …  Meer dan genoeg elementen om daar vanuit Godsheide aandacht aan te besteden.  In dit kader heeft de Unie Godsheide een gesprek met de burgemeester van Diepenbeek en de Overlastmanager van de politiezone HAZODI.  Wordt vervolgd

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

De leef- en woonkwaliteit van Godsheide in zijn geheel onder de aandacht te houden: groen, warm, rustig, hechte gemeenschap. Godsheide mee laten evolueren en groeien met oog voor het behoud van zijn specifieke kenmerken en troeven.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

Rond infrastructuur heeft De Unie Godsheide reeds heel wat stappen ondernomen. In 2014 heeft er achter de schermen al heel wat bewogen op ruimtelijk vlak. Je weet het of je weet het niet: Voor Godsheide zijn er zowel op Vlaams als op lokaal niveau redelijk wat ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd. Het was dikwijls kort dag om hier nog snel en gepast op te reageren. Vandaar dat we in de toekomst alerter willen zijn en de collectieve vinger aan de pols willen houden. Door ons te organiseren én te communiceren willen we iedere inwoner van Godske centrum, Malpertuus en Wolske attent maken op ruimtelijke plannen van zowel overheden als projectontwikkelaars.

Omdat wij, naar onze mening, in het verleden als inwoners niet altijd correct werden betrokken bij openbare onderzoeken waarvan Godsheide onderwerp was, hebben wij dit aangekaart bij de dienst ruimtelijke ordening én bij het Hasseltse beleid. Gevolg is dat De Unie Godsheide uitgenodigd is voor een gesprek hierover met de burgemeester en leden van het schepencollege. Hierover koppelen wij graag terug in een volgende nieuwsbrief.

De Unie Godsheide heeft ook contacten met onderzoekers van de Universiteit Hasselt. Momenteel zijn er voorbereidende gesprekken om in het najaar te komen tot een activiteit in Godsheide waarbij we elke inwoner en beleidsverantwoordelijke willen betrekken bij het nadenken over onze woonomgeving.

Proficiat, het is een … … nieuwe vereniging geworden!

Welkom op onze eerste blog van De Unie Godsheide.  Reeds enige tijd is er achter de schermen al heel wat vergaderd, overlegd, draagvlak gecreëerd, etc … . Hoog tijd  dus om ons letterlijk te ‘outen’. 

Wat begonnen is met een snelle reactie op een openbaar onderzoek rond woonuitbreidingsgebieden in Godsheide, medio februari, is uitgegroeid tot een feitelijke vereniging die luistert naar de naam “De Unie Godsheide.”  Een speelse verwijzing naar dat andere grote kunstproject tussen Hasselt en Genk.

DOOR EN VOOR INWONERS VAN GODSHEIDE !

De Unie Godsheide legt zich toe op hetgeen de inwoners ‘bindt’ en wil op die manier een aanspreek- en informatiepunt vormen voor haar bewoners. De Unie Godsheide is een groep van gelijkgezinde, trotse Godsheidenaars met een verschillende achtergrond en vertegenwoordigers uit zowel Wolske, Centrum en Malpertuus,

Naast de website www.godsheide.be ,  met een deelpagina en contactformulier  voor De Unie Godsheide hebben we ook een eigen Facebookgroep én een nieuwsbrief.

Met de Facebookgroep willen we vooral snel en breed kunnen communiceren over datgene wat ons allen aangaat. De nieuwsbrief daarentegen is eerder gericht op wat meer (achtergrond-)informatie waar wij als De Unie Godsheide mee bezig zijn.

Met deze eerste blog willen wij ons vooral nog even voorstellen, verwijzen naar de thema’s waar we op dit moment mee bezig zijn, en een tipje van de sluier lichten waar we in de toekomst aan willen werken.  Om deze en toekomstige blogs van De Unie een beetje structuur te geven, proberen we telkens te communiceren vanuit onze drie ‘-uren’: infrastructuur, cultuur en gebuur.  Dit zijn de drie thema’s die wij als De Unie Godsheide willen aansnijden.