Bepaal mee de plaats en de soort van nieuwe klimaatbomen in het nieuwe parkgebied in Godsheide

Oproep van de Stad Hasselt:

De klimaatopwarming veroorzaakt extra warmte in stedelijke en/of dichtbebouwde gebieden. Hierdoor neemt de woonkwaliteit er af en kan het risico op gezondheidsproblemen toenemen. Grote bomen helpen tegen extreme hitte in dichtbebouwde gebieden. Daarom plant Stad Hasselt, met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, in het voorjaar van 2022 zo’n 500 nieuwe klimaatbomen.

Een deel van deze bomen planten we in het nieuwe aan te leggen park in Godsheide. Wil je samen met ons beslissen waar we deze precies planten en welke boomsoort het meest geschikt is?

Kom dan op donderdag 14 oktober om 17 uur naar de parking van het Ontmoetingscentrum van Godsheide, Kiezelstraat 118 en denk met ons mee!

Inschrijven is niet nodig, maar een seintje is altijd welkom op
info@de-unie-godsheide.be

Draag je liever op een andere manier je steentje bij aan de vergroening van de stad? Neem dan deel aan één van onze andere vergroenings-acties via http://www.hasselt.be/groenetoekomst.

Bericht op website Hasselt:
https://www.hasselt.be/nl/bepaal-mee-soort-en-plaats-van-500-klimaatbomen

Alvast bedankt.

Kortere, snellere verbindingen zonder Godsheide te doorkruisen?

Lees hier welke routes je afstand en tijd besparen ….

De laatste hordes betreffende de toegangswegen rondom Godsheide zijn bijna genomen. De nieuwe verbindingsweg (sluis-Universiteitslaan), de kruispunten aan de Ethias Arena, Kinepolis en Kiezelstraat zijn in een veiligere versie herrezen. Momenteel wordt er gewerkt aan de verhoging van de tuikbalbrug.

We beschrijven hieronder 3 routes die de drukte in Godsheide centrum en Wolske vermijden.

Sluis <–> Kruispunt Kiezelstraat-Universiteitslaan

Je zou het niet zeggen, maar de route door Godsheide centrum maakt een grote bocht als je richting sluis rijdt. Via de verbindingsweg maak je een rechte hoek waardoor je ei zo na 1 km minder moet rijden. Bovendien bevat deze route geen vertragende elementen zoals het dorpscentrum en de 30 zone. Hierdoor bespaar je tijd én afstand.

Grote Ring (kruispunt Diepenbekerweg) <–> Universiteitslaan

Met een iets kortere afstand én een vlottere doorstroom is deze route, dankzij het nieuwe kruispunt aan de Ethias Arena, de meest aangewezen verbinding geworden.

Malpertuus <–> Grote Ring

De nieuwe verbindingsweg aan de sluis voorziet een snellere doorstroom dan de route via de tuikabelbrug-Mizerikstraat (momenteel afgesloten). Komende van de Genkersteenweg of Malpertuus passeer je hier geen extra woonzone met lokaal verkeer en vermijd je bovendien 2 extra verkeerslichten (Godsheide Kiezelstraat en Kinepolis).

3 routes die zeker het proberen waard zijn !

Gereedschappen en materialen delen in Godsheide

Infomomenten deelinitiatief ‘Godskesbieb’ op 2 en 9 september

Een gereedschappen- en materialenbibliotheek vanaf nul opstarten in volle coronatijd bleek niet simpel te zijn. Je moet daar nu eenmaal voor kunnen samenkomen, overleggen, plannen smeden en de handen aan de ploeg kunnen slaan. Nu is het moment om aan de slag te gaan.  

We organiseren 2 infomomenten voor iedereen die interesse heeft in dit deelinitiatief.

Donderdag 2 september, 20.00u ontmoetingscentrum Godsheide, Kiezelstraat

Donderdag 9 september, 20.00u ontmoetingscentrum Malpertuus, Vossenbergstraat

Kom af, maak kennis met De Unie Godsheide (als je ons nog niet ontmoet hebt), het idee en de voordelen van het uitlenen van gereedschappen en materialen in een dorp als Godsheide en help ons dit idee realiseren.

We hebben alvast een goed draaiboek, een uitleenlocatie en een mooi startbudget van de stad Hasselt om de gereedschappenbibliotheek op te starten. Kom af en luister naar wat de Godskesbieb voor jou kan betekenen.

We zorgen voor een drankje, een hapje en een aangename, bondige presentatie. Na het infomoment is er tijd voor een nababbel over de andere dingen die ons verbinden in Godske.

Inschrijven via godskesbieb@de-unie-godsheide.be  is wenselijk maar niet verplicht. Lukt het niet om aanwezig te zijn op een van de infomomenten, maar wil je wel op de hoogte blijven, registreer je dan via hetzelfde mailadres.

Woonuitbreidingen en kmo-zone Wolske

Graag wilen we jullie mening horen over de veranderingen die op til zijn in en rond Wolske.

Wat weten we reeds:

 • Er komt een grote KMO-zone van Plantencentrum Vanstraelen tot aan de hondenschool
 • Tegenover het plantencentrum loopt deze KMO-zone door richting Wolske
 • Achter de nieuwbouwwoningen, die momenteel gebouwd worden aan de Maastrichtersteenweg, komt ook een KMO-zone. De toegangsweg komt er via de Nieuwe steenweg.

Samengevat: een grote uitbreiding van het industriegebied Het Dorlick

Wat is iets minder concreet:

 • Het binnengebied van Wolske: de weides aan de rechterzijde van de nieuwe steenweg, en de weides aan de linkerzijde, lopende tot aan het gebouw van Unizo, staan ingekleurd als bouwgrond/uitbreidingsgebied
 • Het gebouw van Unizo gaat een nieuwe invulling krijgen. 

Samengevat: een verdubbeling van het huidig aantal woningen in Wolske.

Projecten die een impact gaan hebben op ons Wolske, op de mobiliteit, op onze groene omgeving, …  

Hieronder hebben we een aantal thema’s opgelijst. Graag vernemen we van jou welke thema’s jou en/of je gezin het nauwst aan het hart liggen. Rangschik de thema’s van 1 tot 6. 1= meest belangrijk, 6=minder belangrijk.

 • DRUKTE/GELUID
 • GROENE OMGEVING
 • BINNENRUIMTE OM BUURTACTIVITEITEN TE ORGANISEREN
 • SPORT/SPEEL ACCOMODATIE IN OPENLUCHT
 • BUURTWINKEL/BAKKER/KLEINE HORECA
 • MOBILITEIT

Stuur ons jouw volgorde door via info@de-unie-godsheide.be samen met je opmerkingen

Meedenken over de toekomst van Wolske ?

Net zoals in het verleden ook werkgroepen werden opgezet in het centrum (mobiliteit, fietsinfrastructuur, dorpspark, tuikabelbrug, …) willen we bij deze ook een werkgroep ‘Wolske’ vormen. Zo proberen we op een constructieve manier een bijdrage te leveren tot de ontwikkelingen in onze gemeenschap. 

Wil je graag een bijdrage leveren aan de toekomst van Wolske? Laat het ons dan weten via info@de-unie-godsheide.be

Tot snel!

Resultaten participatietraject. Video en digitale infosessie.

De laatste jaren beweegt er heel wat in Godsheide. De Stad Hasselt had de Godsheidenaren hierover graag geïnformeerd via een fysieke infosessie, maar dat is nu niet mogelijk. Daarom maakten ze een info-video, waarin enkele projecten in detail worden uitgelegd. Ook belandt er deze week nog een brochure in de bus.


Heb je na het bekijken van deze info-video nog vragen?
Stuur ze dan door via www.hasselt.be/godsheide

Op woensdag 31 maart worden er antwoorden gegeven op deze vragen tijdens een infosessie.

Ook als je geen vragen hebt gesteld kan je hieraan deelnemen. Meld je aan via www.hasselt.be/godsheide

Leen jij straks de kroketten-machine van een godsheidenaar?

Je kent het wel … materialen die veel plaats innemen in je woning of die je maar een paar keer per jaar nodig hebt. Kortom, materialen die je perfect zou kunnen delen met je dorpsgenoten.

Samen met enkele vrijwilligers willen wij onze schouders zetten onder dit idee en in de garage van de pastorie Godskesbieb opstarten. Een deelplek waar je allerlei gereedschap en materialen kan (ont)lenen. Iedereen wint: het dorp, het milieu, maar vooral: jijzelf!

Ons voorstel maakt kans op een startpremie van 5.000€ van de stad Hasselt. Stemmen is dus de boodschap !

en daar hebben we stemmen voor nodig. Véél stemmen. Dus ook jouw noodzakelijke stem! Geef ons 2 minuten van je tijd en geniet straks zelf mee van de voordelen van de Godskesbieb.. 

Breng  tot 14 februari je stem uit voor de Godskesbieb via https://www.hasselt.be/nl/burgerbudget 

Iedere inwoner van Hasselt, ouder dan 16, kan zijn of haar stem uitbrengen. Meerdere stemmen per gezin zijn dus mogelijk. 

Heb je zelf materialen die je graag ter beschikking zou willen stellen, wil je misschien meehelpen, wil je je alvast op de voorlopige lijst plaatsen als kanidaat-lener: laat een berichtje via godskesbieb@de-unie-godsheide.be en wij houden je op de hoogte!

Stem en deel deze boodschap. Wijn er alvast klaar voor.

Kom nu zaterdag 19 september je GRATIS PLOG-KIT afhalen.

En help mee om jouw straat zwerfvuil-vrij te maken.

‘Ploggen’, je hebt er ongetwijfeld al over gehoord, maar wat is het juist? Wel, ploggen is een combinatie van joggen/wandelen en het Zweedse woord ‘plocka’, wat ‘verzamelen’ betekent. Je gaat daarbij dus wandelen of joggen terwijl je onderweg allerlei afval opruimt en meeneemt.


En dat willen we doen op zaterdag 19 September aanstaande in Godsheide. We hebben een 50-tal gratis zwerfvuil-kits (ook speciale kits voor kids) ter beschikking waar je het zwerfvuil op jouw straat makkelijk te lijf mee kan gaan.

Ben je van Godsheide en wil je je een uurtje engageren tijdens dit weekend ? Kom dan zaterdag om 1O u naar een van de afhaalpunten: Godsheide kerk, Wolske Vonk, Malpertuus dijk (ter hoogte Vossenbergstraat) en wandel eventjes je straat op en af om er het zwerfvuil op te pikken.

Wat zit er in je gratis plogkit?

• handschoenen
• grijptang
• hesje
• vuilniszakken

Deze mag je thuis bewaren !
Zo kan je in de volgende maanden de actie nog eens overdoen 🙂

Deze actie kadert in de acties van World Clean Up day en mooimakers.be waar meer dan 20 miljoen mensen in 180 landen aan deelnemen. Een kleine inspanning met een groot gevolg.

Laat het ons even even weten

…. of we een gratis kit voor jou moeten voorzien.
Dat kan via ons e-mailadres info@de-unie-godsheide.be

Kruispunt Kiezelstraat: veilige oversteek en slimme verkeerslichten

Herinrichting kruispunt Universiteitslaan (N702) x Kiezelstraat start in september

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het kruispunt van de Universiteitslaan (N702) met de Kiezelstraat in Hasselt herinrichten. Door de aanpassingen wil het agentschap de veiligheid, in het bijzonder voor de fietser, en de verkeersdoorstroming op het kruispunt verbeteren. Verkeer op de Universiteitslaan zal de werken altijd in beide richtingen kunnen voorbijrijden. Verkeer van en naar Wolske of van en naar Godsheide volgt in bepaalde fases een omleiding. De werkzaamheden starten op 14 september en duren circa twee maanden.

Een overzichtelijker en veiliger kruispunt

Na de herinrichting moet het kruispunt een veiligere, overzichtelijkere plek zijn voor alle weggebruikers:

Slimme verkeerslichten voor een betere doorstroming.
● Een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. De oversteek sluit aan

op het door Stad Hasselt aan te leggen fietspad richting Godsheide.
Langere afslagstroken en bypassen richting de Kiezelstraat. Op die manier wordt doorgaand en plaatselijk verkeer sneller van elkaar gescheiden.

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

Fase 1 – gedurende 1 week vanaf 14/9: wegnemen verkeerslichten, opbraak middeneilanden en aanleg van een tijdelijke fietsoversteek + asfaltverhardingen.

Fase 2 – duurtijd 3 weken – kruispunt kant Wolske: de zuidzijde van het kruispunt (rijrichting Diepenbeek) wordt opgebroken en heraangelegd.

Fase 3 – circa 2 weken – zijde Godsheide: in deze fase vernieuwen we de noordzijde van het kruispunt (rijrichting Hasselt).

Fase 4 – eind oktober: herstelling van de middenbermen en afwerking van de middelste zone van het kruispunt.

Doorgaand verkeer blijft mogelijk, Kiezelstraat beperkt toegankelijk

Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone steeds passeren via een afgeschermde doorgang. Ook de Universiteitslaan oversteken blijft mogelijk dankzij een tijdelijke oversteekplaats met verkeerslichten.

Dankzij de gefaseerde uitvoering is de impact voor verkeer op de Universiteitslaan beperkt. Gemotoriseerd verkeer tussen Hasselt en Diepenbeek kan de werken steeds in elke richting passeren.

Omleidingen voor verkeer Wolske/Godsheide

Vanaf 14 september is de middenberm van het kruispunt afgesloten. Tot het einde van de werken is het niet mogelijk de Universiteitslaan met de auto te kruisen. Tijdens de eerste week van de werken (fase 1) zijn de rijbewegingen van en naar de Kiezelstraat beperkt tot rechts-in en rechts-uit, aan beide zijden van de Universiteitslaan. Via lokale routes blijven Godsheide en Wolske vanuit alle richtingen bereikbaar.

Een week later start de heraanleg van de zuidelijke kruispunttak (Fase 2 – kant Wolske). De aansluiting van de Kiezelstraat op de Universiteitslaan is aan deze zijde dan voor drie weken onderbroken. Gemotoriseerd verkeer van en naar Wolske volgt zolang een omleiding via Nieuwe Steenweg en Diepenbekerweg.

Wanneer in de 3de fase de kruispunttak aan de kant van Godsheide wordt vernieuwd, is de Kiezelstraat aan deze zijde ruim 2 weken afgesloten van de Universiteitslaan. Naast de omleiding via de Beerhoutstraat, wordt dan ook een route via de Boksbeemdenstraat ingesteld.

Het omleidingsplan van elke fase kan u via onderstaande link bekijken.

https://www.wegenenverkeer.be/werken/kruispunt-kiezelstraat-veilige-oversteek-en-slimme-verkeerslichten/timing-en-fasering

_____________________

Registreer u op de website van Wegen en Verkeer en Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Godsheide.

Op www.wegenenverkeer.be/hasselt kan u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over dit project. Zo blijft u op de hoogte van fasewissels, wijzigingen in de verkeerssituatie en het verloop van de werken.

Tijdens de werken kan u met vragen terecht bij Tom Buntinx, uw bereikbaarheidsadviseur, via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of op het nummer 011 43 38 55.

Plannen voor Godsheide. Het wordt concreet!

Beste dorpsgenoten, het info-moment van 23 maart wordt uitgesteld vanwege de maatregelen rond het corona-virus. Er zal een nieuwe datum geprikt worden van zodra de situatie dit toelaat. We houden jullie op de hoogte.

Ontdek hieronder het resultaat van het participatietraject waar we een kleine twee jaar geleden samen met een aantal vrijwilligers/inwoners en stadsdiensten mee gestart zijn.

Onderstaande punten zijn opgenomen in de begroting en zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd worden.

Op 23 maart 2020 zal dit toegelicht worden en is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de verschillende stadsdiensten.

(Ontmoetingscentrum Godsheide – 19 u)

______________________________________

______________________________________

Onderstaande communicatie ontvingen we van het beleid. Deze wordt ook nog bus aan bus bedeeld.

1. HERMAN DESSERSSTRAAT

Dit is de naam die we binnenkort samen met de nabestaanden van Herman Dessers geven aan de nieuwe auto- en fietsverbinding tussen de sluis en de Trichterheideweg. Deze weg met vrijliggend dubbelrichtingsfietspad werd afgelopen november al opengesteld. Ze heeft als doel het sluipverkeer om het centrum van Godsheide heen te leiden. Via tellingen willen we dit jaar nagaan of dit resultaat effectief is bereikt.

___________

2. FIETSBRUG SLUIS

Fietssnelweg ‘F72’ verbindt Ham en Riemst langsheen het Albertkanaal met elkaar. Aan het sluizencomplex in Godsheide verspringt deze 62 kilometer lange fietsroute van oever. Om fietsers er vlot en veilig te laten oversteken, bereidt de Provincie Limburg momenteel de bouw van een fietsbrug parallel met het sluizencomplex voor. De werken starten dit najaar of in het voorjaar van 2021.

___________

3. ZONE VOOR OPENBAAR NUT

In 2014 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Godsheide goedgekeurd. Dit plan vormde het gebied achter het ontmoetingscentrum in de Kiezelstraat om tot zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Volgende projecten kaderen binnen de verdere uitbouw van deze zone.

3A. Pocketparking centrum

Pocketparkings zijn kleine parkings aan de rand van een dorpskern. Door het parkeren op deze parkings te concentreren, willen we zoekverkeer in het centrum vermijden en de woonkwaliteit verbeteren.

Momenteel loopt de vergunningsaanvraag voor de bouw van zo’n pocketparking met 47 plaatsen nabij de voetbalterreinen van Godsheide V.V. De werken starten deze zomer.

3B. Nieuwe school

De toegangsweg en de uitrit van de nieuwe pocketparking vormen ook de ontsluiting voor de nieuwe schoolsite. Door haar populariteit kampt Kindercampus Godsheide met plaatsgebrek. Dankzij een aantal grondruilen kan ze in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen een nieuwe campus bouwen. Het ontwerp is klaar en de vergunningsaanvraag voor dit project loopt.

3C. Fietsverbinding tussen Universiteitslaan en centrum

Gelijktijdig met de pocketparking leggen we ook een fietsverbinding tussen de Universiteitslaan en Godsheide centrum aan. Dit fietspad loopt achteraan de woningen aan de westzijde van de Kiezelstraat.

3D. Dorpspark

Met de aanleg van een dorpspark willen we een groene verbinding tussen alle gemeenschaps- voorzieningen creëren. Hiervoor werd een budget van 150.000 euro gereserveerd. Via het participatietraject dat sinds 2017 in Godsheide loopt, is een ontwerp in opmaak. De realisatie van dit project volgt in 2022.

3E. Seniorenvoorzieningen

We onderzoeken de mogelijkheid om binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen ook faciliteiten voor senioren te realiseren. Zo willen we hulpbehoevende Godsheidenaren de kans bieden om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

___________

4. KRUISPUNT UNIVERSITEITSLAAN – KIEZELSTRAAT

Nog dit voorjaar start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van dit kruispunt. De aanpassingen moeten de veiligheid en de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren.

Door het verlengen van de afslagstroken, wordt het verkeer richting de Kiezelstraat sneller afgescheiden. Slimme verkeerslichten zullen de doorstroming op het kruispunt maximaal afstemmen op de actuele verkeerssituatie.

Een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers maakt de aansluiting met het nieuwe fietspad parallel met de Kiezelstraat.

___________

5. HERAANLEG KIEZELSTRAAT

Deze legislatuur wordt de Kiezelstraat integraal vernieuwd. Als eerste zal Aquafin de bestaande riolering vervangen door een gescheiden stelsel.

Aansluitend leggen wij de nieuwe bestrating aan. Via het participatietraject in Godsheide werd een eerste visie opgemaakt. Deze voorziet een dubbelrichtingspad voor gemengd gebruik langs de woningen met even huisnummers en asverschuivingen om het verkeer af te remmen.

Door de beperkte wegbreedte is het rooien van een aantal bomen noodzakelijk, dit zowel voor de aanleg van nieuwe riolering als het dubbelrichtingspad. Deze worden vervangen door nieuwe beplanting. De werken starten vermoedelijk in 2022. Vooraf verfijnen we het ontwerp met de omwonenden.

___________

6. VERBINDING KLEINSTRAAT – PLATTE VIJVERSSTRAAT

Gelijktijdig met de Kiezelstraat leggen we een verbindingsweg aan tussen de Kleinstraat en de Platte Vijversstraat. Ook deze rusten we uit met een pocketparking. Deze nieuwe weg biedt de mogelijkheid om op het gedeelte van de Kiezelstraat ter hoogte van de kerk éénrichtingsverkeer in te voeren en zo de verkeersdrukte in het centrum verder af te bouwen.

___________

7. DORPSCENTRUM

Bij de heraanleg van de Kiezelstraat wordt ook de dorpskern heringericht en willen we parkeeraanbod en groeninrichting herschikken. Tijdens het participatietraject in Godsheide werden al een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt. Bij de opmaak van het definitieve ontwerp zullen we opnieuw de bewoners betrekken.

___________

8. TUIKABELBRUG

Op termijn zal De Vlaamse Waterweg nv de Tuikabelbrug verhogen. Een specifieke timing is nog niet bepaald. Eerst worden andere projecten op Hasselts grondgebied, zoals het verhogen van de brug in Kuringen, afgewerkt.

Wel werd via het participatietraject een visie opgemaakt voor de herinrichting van de Tuikabelbrug. Die visie is omgezet naar een eerste schetsontwerp. Hierbij wordt de oostelijke helft ingericht als ecoduct en rijweg.

De westelijke brughelft bestaat uit een fietspad en parkzone. Voor de realisatie van het ecoduct wordt de Turfstekersstraat tussen de Berenbroekstraat en Langwaterstraat onderbroken. Ook de op- en afritten van de brug krijgen een nieuwe inrichting en we nemen een aantal maatregelen om sluipverkeer te weren en de snelheid te verlagen.

___________

9. VISIE WOONONTWIKKELINGEN

We blijven voorstander van een gefaseerde groei van de bestaande woongebieden in Godsheide. Dit wil zeggen dat de vergunningsaanvraag voor een volgende fase pas mag volgen wanneer de vorige fase grotendeels gerealiseerd en verkocht is. Zo groeit de woonuitbreiding organisch, op het tempo van de vraag.

___________

10. BUSVERBINDINGEN

In 2021 wil De Lijn een vernieuwd vervoersnet uitrollen. Via een congres rond openbaar vervoer op woensdag 18 maart verzamelen we hiervoor ideeën. Meer info: www.hasselt.be/op1lijn.

___________

11. TRAGE WEGEN

Momenteel werken we aan een visie rond trage wegen. Het doel is een netwerk te verankeren in het mobiliteitsplan van de stad. Via opzoekings- werk maar ook bezoeken op het terrein willen we alle trage wegen inventariseren. Hiervoor doen we een beroep op vrijwilligers. Wil je helpen

om de trage wegen in Godsheide in kaart te brengen? Kom dan op 5 mei 2020 om 19 uur naar het infomoment over dit project in de vergaderzaal van het ontmoetingscentrum (Kiezelstraat 118).

___________

12. SAMENWERKING LOOPT VERDER

Via het participatietraject in Godsheide werd een goede basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen de Godsheidenaren, De Unie Godsheide en de Stad. Dit willen we graag verderzetten. Daarom blijven we de werkgroepen uit het traject en De Unie Godsheide betrekken bij de verdere uitwerking en de realisatie van bovenstaande projecten.