Godsheide van verenigingen

aan de slag met de engagementen ‘Gedeeld gebruik infrastructuur’
en ‘Uitwerken visie Dorpsplein’

Tekst & foto's: werkenaanwijken.be

Context —

Sinds eind vorig jaar lopen er besprekingen tussen de dienst Cultuur, de beheerders van Ontmoetingscentrum Godsheide en het schoolbestuur van Kindercampus Godsheide betreffende de nieuwbouw van de school en de aankoop van een gedeelte van het ontmoetingscentrum voor gedeeld gebruik. Naar aanleiding hiervan wil de dienst Cultuur, op vraag van de Unie Godsheide, binnen een participatietraject met de Godsheidenaren verder nadenken over het gedeeld gebruik van de publieke gebouwen in Godsheide centrum.

De inwoners van Godsheide zijn zelf vragende partij voor het uitwerken van een visie rond het dorpsplein. De Technische Diensten zijn bereid hier mee over na te denken, maar wijzen erop dat voor grootschalige aanpassingswerken geen budget is voorzien.

werkmoment 1

Werkmoment 1 —

Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van verenigingen in Godsheide):

   • Een dorpsplein en dorpspark
    (parking, evenementen, groen, …)
   • Godsheide verenigt & deelt:
    binnen en buiten, tussen bewoners
werkmoment 2

Werkmoment 2 —

In werkmoment 2 maakten we kennis met de ruimtelijke plannen die er zijn voor het centrum van Godsheide op lange termijn. Naar aanleiding van een concrete wens van de school en het ontmoetingscentrum gaan we verder nadenken over het delen van binnen- en buitenruimte.

De groep werkt verder aan het in kaart brengen van alle actoren die interesse hebben in het delen van ruimte, over welke ruimtes dat dan kan gaan (binnen- en buitenruimte), welke activiteiten er kunnen plaatsvinden. We zoeken naar manieren en goede voorbeelden hoe we dat het best organiseren.

werkmoment 3

Werkmoment 3 —

We brachten verder in kaart wat er is (welke type van ruimtes en welke infrastructuur) en wat er al gedeeld wordt.

Hierna verkenden we de mogelijkheden en wensen om meer ruimte te delen rond diverse thema’s (tuinen, voedsel, werkruimte, mobiliteit, materiaal, spel, … ).

Voorbereiding toonmoment

Voorbereiding toonmoment —

Tijdens eerdere werkmomenten verzamelden we informatie over welke ruimtes en interesse er is om te delen. Deze inventaris wordt verder aangevuld de komende weken/maanden.

Om te werken aan toekomstige dromen en om deze ideeën rond delen concreet te maken, kozen we er voor om ze te clusteren rond samen tuinieren en te kijken naar de groene zone achter jeugdcentrum en de toekomstige school. Hoe kunnen we er een mooie, groene en open speel- en leerzone inrichten die openstaat voor alle Godsheidenaren.

De parochie- en kerkraad nodigt iedereen in Godske uit om samen na te denken over een toekomstige invulling van deze mooie en centrale plek. Er wordt door bewoners al luidop gedroomd over een co-work plek over spullen delen en deel-economie. Op 20 april is iedereen welkom in de pastorie voor een tas soep of iets anders lekker tegen een faire prijs.

Toonmoment —

De werkgroep legt haar voorstellen voor aan de rest van Godsheide: de inrichting van de groene zone achter het jeugd- en ontmoetingscentrum als een speel-, leer- en moestuin (foto: Iwert Bernakiewicz/ kaarten: Magma Architecten).


— Nieuws in je mailbox —

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief van De Unie Godsheide en ontvang de laatste nieuwtjes in je mailbox.