Informatie-avond geplande woonuitbreidingsplannen

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een warme oproep gedaan aan de inwoners van Godsheide om hun vragen of bedenkingen ivm de verkavelingsplannen en de bredere ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsproblemen kenbaar te maken door een mail te sturen naar ‘ideebox@uniegodsheide.be’.

We hebben hier heel wat terechte vragen ontvangen en willen jullie graag danken voor jullie feedback! We hebben de verschillende vragen gebundeld en overgemaakt aan het stadsbestuur.

In de maand januari zal de Stad Hasselt zoals beloofd een informatie-avond organiseren rond de ontwikkelingen in Godsheide.  Momenteel toetsen de betrokken diensten de plannen van de woonuitbreidingsgebieden in Godsheide aan het Leefkwaliteitsplan van de Stad Hasselt, alsook aan de woonstudie die eerder in 2009 door ‘Buur’ werd opgemaakt en waarbij toen ook de nodige input en inspraak van de inwoners van Godsheide was voorzien.

Deze informatie-avond zal doorgaan in de vorm van en ‘informatie-markt’, waarbij er verschillende onderwerpen tegelijkertijd kunnen toegelicht worden en er ook op een betere manier met de verschillende vragen en op de verschillende topics kan worden ingegaan. Zowel de effectieve datum, de locatie als de inhoud van deze infomarkt wordt bepaald in overleg met de Unie Godsheide. Na de infomarkt zullen de openbare onderzoeken van de woonuitbreidingen van start gaan.

We zullen jullie hier uiteraard nog verder van op de hoogte houden, eens we definitief zicht hebben op datum en locatie.