Mobiliteit: Proefopstelling Kiezelstraat

Sinds ruim een jaar heeft De Unie Godsheide op regelmatige basis overleg met de dienst mobiliteit van Hasselt. Zo willen we op termijn het sluipverkeer in Godsheide drastisch verminderen maar ook de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren.

“De weg is nog lang” maar In afwachting van het ‘Groter Plan’ voor Godsheide worden er al enkele maatregelen getroffen. Zo zullen er binnenkort geen vrachtwagens boven 3,5 ton door het dorp mogen rijden. Op al de invalswegen van Godsheide komen hiervoor de nodige verkeersborden.

Er is ook een onderzoeksbureau aangesteld om een verbindingsweg te tekenen tussen de sluis en de Ethiasarena/Universiteitslaan, waar een groot deel van het sluipverkeer kan afgeleid worden.

Proefopstelling

In opdracht van de dienst mobiliteit zal de Universiteit Hasselt een proefopstelling plaatsen in de Kiezelstraat. Deze opstelling, een variant op de huidige wegversmallingen, is in kader van een veiliger doorgang voor fietsers en bromfietsers. Gedurende enkele dagen wordt deze opstelling nauwgezet in het oog gehouden door enkele deskundigen. Op basis van deze bevindingen wordt er dan een voorstel uitgewerkt.

We houden u graag op de hoogte van de resultaten.