Mobiliteitsnieuws Godsheide

Afstelling verkeerslichten Universiteitslaan.
Wegversmalling Wolske.
Verlichting nieuw fietspad.

Heropening Tuikabelbrug.

verkeerslichten Universiteitslaan

kruispunt Kiezelstraat- Universiteitslaan

Afstelling verkeerslichten voor de zwakke weggebruikers.

De afgelopen maanden is er veel ongenoegen gerezen over de afstelling van de verkeerslichten aan het kruispunt Kiezelstraat-Universiteitslaan.

De zwakke weggebruikers, zowel voetgangers als fietsers, hebben amper tijd om veilig het kruispunt over te steken.

Wij hebben dit aangekaart bij het kabinet van Lydia Peeters en AWV Limburg en begin deze week mochten we hierover (hopelijjk) positief nieuws ontvangen.

Er werd een nieuw faseringsplan opgesteld door de dienst verkeersplanners in Brussel. Het nieuwe V-plan zorgt voor meer groen voor de oversteekbewegingen van de zwakke weggebruikers. De aannemer heeft hiervoor een opdracht ontvangen en zal dit in de loop van de komende weken uitvoeren".

TIP voor de fietsers:
druk op de voetgangersknop, dan heb je meer tijd om over te steken :-)

Wolske wegversmalling

WOLSKE

Wegversmalling Wolske

Aan de wegversmalling in Wolske (Nieuwe Steenweg) werden er extra paaltjes in de berm aangebracht. Zo is het vanaf nu onmogelijk om deze versmalling via de fietssuggestiestrook te passeren. 

nieuwe fietspad Godsheide

FIETSPAD

Verlichting nieuw fietspad

Er zal eerstdaags gestart worden met de voorzieningen voor de verlichting langs het nieuwe fietspad door de golf, parallel met de Kiezelstraat. 

Door problemen met de toelevering zullen de verlichtingspalen nog niet geplaatst kunnen worden. Fluvius laat ons wel weten dat ze een noodoplossing gaan voorzien waar mogelijk, in afwachting van de definitieve palen.

communicatie VAN De Vlaamse Waterweg NV

Heropening Tuikabelbrug

Medio september 2021 startte De Vlaamse Waterweg nv met de verhoging van de Tuikabelbrug over het Albertkanaal in Godsheide (Hasselt). De brug wordt verhoogd tot een vrije doorvaarhoogte van 9,10 meter zodat binnenschepen met 4 lagen containers veilig en vlot kunnen varen.

Onvoorziene omstandigheden

We begrijpen dat er lange tijd heel wat onzekerheid is geweest over de werken aan de Tuikabelbrug en de timing. De aannemer doet er alles aan om de werken zo vlot mogelijk vooruit te laten gaan maar jammer genoeg komen eventuele problemen helaas pas boven water tijdens de werken. 

De werken aan de brug liepen vertraging op door diverse redenen. Bij het verhogen van een bestaande brug kunnen zich steeds omstandigheden voordoen die op voorhand moeilijk of niet in te schatten zijn. Zo kan je bv moeilijk de ondergrond van een brug op voorhand inspecteren op gebreken, omdat oude plannen niet altijd accuraat zijn en er veel onzichtbare en onbereikbare onderdelen zijn. Hierdoor moeten tijdens de werken extra proeven uitgevoerd worden zodat de werken goed en veilig kunnen uitgevoerd worden. Dit heeft natuurlijk een impact op de uitvoeringstermijn van de werken.

Bij het opvijzelen van de brug in april 2022 bleek een vijzel beschadigd waardoor de werken ook een drietal weken vertraging opliepen. 

Tot slot werd de aannemer ook geconfronteerd met leveringsproblemen van materialen.

Ingrepen met grote impact

Al deze factoren hadden een impact op de timing van de werken. Oorspronkelijk was voorzien dat verkeer reeds in april over de verhoogde brug zou kunnen rijden. De aannemer zet alles op alles op de brug toch zo snel mogelijk te kunnen openstellen.

Onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden zal de Tuikabelbrug terug toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers vanaf maandag 3 oktober. Zij kunnen dus vanaf dan terug over de brug fietsen/wandelen.

De fiets- en wandelzone zal worden aangegeven met de nodige signalisatie. Deze zone kan afhankelijk van de nog uit te voeren werken nog wijzigen tijdens de resterende uitvoeringsperiode.

Ook zal vanaf 3 oktober het kruispunt op linkeroever (Mizerikstraat – Berenbroekstraat) terug toegankelijk zijn voor alle verkeer (zowel gemotoriseerd als fietsers en voetgangers)

Tegen de herfstvakantie (31 oktober – 6 november) zou de brug volledig opengesteld worden en dus toegankelijk voor alle verkeer.

De Vlaamse Waterweg NV.