Ruimtelijke ordening in Godsheide, hoe zit dat nu?

Jullie hebben ongetwijfeld al geruchten, roddels, halve en hele waarheden gehoord over de Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPS), extra verkavelingen, bouw van de nieuwe school, nieuwe wegen die gaan aangelegd worden, bruggen die gaan verdwijnen en noem maar op… Hoe zit dat nu allemaal precies in elkaar en wat mogen we op korte of langere termijn hiervan effectief gaan verwachten? Dit zijn ongetwijfeld vragen waar veel Godsheidenaren vandaag mee zitten. Misschien hebben we hier binnenkort wel een antwoord op…

Informatieavond

Vanuit het Stadsbestuur wordt er namelijk een inlichtingen-avond voorzien om de inwoners van Godsheide zo maximaal en transparant mogelijk in te lichten over de verschillende visies en plannen die er momenteel zijn. Deze informatie-sessie zal georganiseerd worden in oktober/november (precieze datum en lokatie moeten nog worden bevestigd), maar het stadsbestuur heeft ons ter voorbereiding van die avond gevraagd om bij de inwoners al even te polsen wat de vragen en onderwerpen zijn waar tijdens die avond de nodige aandacht aan gegeven kan worden.

Vandaar onze warme oproep.

Kunnen jullie ons kort de vragen toesturen waarmee jullie zitten wat betreft ruimtelijke ordening in Godsheide. Dit kan gaan van vragen over woonuitbreidingsgebieden, verkeersbeleid, groenbeleid, dichtheid van verkavelingen, parkeerproblematiek, noem maar op…

Zijn er nog andere onderwerpen die jullie graag aan bod willen zien komen tijdens deze avond en die in de breedte te maken hebben met de toekomst, leefbaarheid of kenmerken van het mooie Godsheide?

Vragen en onderwerpen kunnen gestuurd worden per e-mail naar het volgende e-mail adres: ideebox@de-unie-godsheide.be of kunnen gewoon in de bus gestoken worden bij één van de unie godsheide leden in je straat of buurt.

Vanuit de unie godsheide steunen we uiteraard dit initiatief vanwege het stadsbestuur om deze informatie-sessie te organiseren. we rekenen dan ook op jullie vragen en reacties zodat we hier een succesvolle avond van kunnen maken.