RUP’s Godsheide. RUP wat?

Voor velen van ons een groot vraagteken, maar wel zeer bepalend voor de toekomst van Godsheide: ruimtelijke ontwikkeling oftewel ‘hoe zal Godsheide er over pakweg 10 jaar uit zien?’ Het gaat hier over veel meer dan alleen maar verkavelingen of woonuitbreidingen. Denk bijvoorbeeld ook aan verkeersveiligheid, afwatering, sociale voorzieningen, schoolbouw, visie op parkeren, groenbeleid, veiligheid, …

De Unie Godsheide onderneemt sinds meer dan een jaar pogingen om de ruimtelijke visie voor groot-Godsheide op de agenda te zetten van de inwoners én het beleid.

Alles begint bij het BUUR-onderzoek over een ruimtelijke toekomst voor Godsheide, waar we ons in 2009 over uitgesproken hebben. Een uitgebreid onderzoek dat wij als toetssteen gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen. Momenteel legt de stad de laatste hand aan een algemene woonvisie voor heel Hasselt. De Unie Godsheide blijft zoeken naar en ijveren voor manieren om een stem te hebben in dit ruimtelijk beleid.

Momenteel heeft de Unie weet van zeer concrete plannen voor woonuitbreidingen. Daarom is het zaak om vandaag kort op de bal te spelen. Wordt er in die plannen rekening gehouden met onze verwachtingen en behoeften? De Unie is er van overtuigd dat het leven meer is dan een geel aanplakbord met de aankondiging van een openbaar onderzoek en streeft naar een intensievere, open vorm van communicatie tussen beleid en inwoners. We stellen ons pro-actief, bemiddelend en constructief op naar het beleid, maar merken dat er redelijk wat koudwatervrees is.

De Unie Godsheide wil fungeren als informatiepunt en probeert door middel van overleg met inwoners, beleidsverantwoordelijken én deskundige ambtenaren de zaken uit te klaren. Wij rekenen op de stad om werk te maken van een open overleg en hopen op korte termijn met meer nieuws te komen.