“Volksraadpleging” De Tuikabelbrug

Beste dorpsgenoten,

de NV Scheepvaart is reeds geruime tijd gestart met het ophogen van de bruggen over het Albertkanaal. Tegen 2020 moeten al de 62 bruggen een hoogte hebben van 9m10 zodat vrachtschepen met 4 lagen containers er probleemloos onderdoor kunnen varen. De sluis in Godsheide werd reeds aangepast.

De NV Scheepvaart heeft de visie van de stad Hasselt gevraagd i.v.m de tuikabelbrug. De stad Hasselt vroeg vervolgens aan de Unie Godsheide om eens te polsen hoe de inwoners van Godsheide hierover denken. Afhankelijk van de mogelijkheden én het kostenplaatje kan er dan rekening gehouden worden met “onze stem”.

Tegelijk willen we van Godsheide een aangename woonomgeving creëren waar doorgaand (sluip)verkeer tot een absoluut minimum beperkt kan worden.

Graag willen we jouw mening weten !

Je mag kortelings een enquête in de brievenbus verwachten met enkele vragen. Deze enquête is voor alle duidelijkheid niet bindend en heeft enkel tot doel een zicht te krijgen op de mening van de Godsheidenaar. De mensen die ingeschreven zijn op onze nieuwsbrief krijgen ook nog een e-mail met een link naar de online versie van deze enquête.

De enquête wordt afgesloten op 14 februari.

We hopen alvast dat jullie massaal zullen deelnemen.
Vragen over deze enquête mag je altijd sturen naar info@de-unie-godsheide.be